Raziskave

Raziskovalna področja:

Trženje in interpretiranje v kulturnem in dediščinskem turizmu

Komunikologija v turizmu 

Zaznave, podobe in identitete v mednarodnem turizmu 

Raziskovalna dela:

BREZOVEC, Aleksandra. Communicating sustainability-led innovation in tourism : challenges and potentials.Academica turistica, ISSN 1855-3303, dec. 2013, year 6, no. 2, str. 57-63, 76-77. [COBISS.SI-ID 1536168900]

BREZOVEC, Aleksandra, URAN MARAVIĆ, Maja. Sense of the city, competitiveness of place identity as perceived by tourism stakeholders. V: NOVACKÁ, Lʼudmila (ur.), IVANKOVIČ, Gordana (ur.). Tourism & hospitality : sustainability and responsibility. Zeleneč: Profess Consulting, 2015, str. 101-116, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1537653444]

PODOVŠOVNIK, Eva, SEDMAK, Gorazd, BREZOVEC, Aleksandra. The Adriatic’s museums enrich cultural tourism – Museumcultour. Portorož: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Turistica, 2013. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID1537274052]

BREZOVEC, Aleksandra. Soustvarjalno tržno komuniciranje v turizmu, interakcijski pogled. V: NEMEC RUDEŽ, Helena (ur.).Soustvarjanje v turizmu. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015, str. 19-31.http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-58-9/mobile/index.html#p=12. [COBISS.SI-ID 1538177988]

BREZOVEC, Aleksandra, KAČIČ, Romana. La futura scenografia della destinazione turistica di Portorose. V: ORIOLI, Valentina (ur.).Milano Marittima 100 : paesaggi e arcitetture per il turismo balneare. Milano: Bruno Mondadori, cop. 2012, str. 319-320. [COBISS.SI-ID 1424606]

BREZOVEC, Aleksandra, ZABUKOVEC BARUCA, Petra, JANČIČ, Zlatko. Od odgovornega turista k trajnostni preobrazbi turističnega sistema.Dialogi, ISSN 0012-2068, 2012, letn. 48, št. 9, str. 37-47. [COBISS.SI-ID 31763037]

BREZOVEC, Aleksandra. Re-imagining heritage interpretation.Academica turistica, ISSN 1855-3303, nov. 2015, year 8, no. 2, str. 103-105. http://www.hippocampus.si/ISSN/2335-4194/Academica%20Turistica,%20Year%208,%20No.%202,%20November%202014, %20ISSN%202335-4194.pdf. [COBISS.SI-ID 1538209476]

ZABUKOVEC BARUCA, Petra, BREZOVEC, Aleksandra. The responses of responsible tourists : limitations and gaps in prosocial consumer research.Academica turistica, ISSN 1855-3303, jun. 2014, year 7, no. 1, str. 23-33, 71-72. [COBISS.SI-ID 1536884164]

BREZOVEC, Aleksandra, BREZOVEC, Tomi. Austrian coastal resorts in tourism exhibitions in early 20th century. V:Città mediterranee in transformazione : identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 1536397508]

ŠTOKELJ, Janja, BREZOVEC, Aleksandra, GOMEZELJ OMERZEL, Doris. Marketing information systems in tourism companies.Academica turistica, ISSN 1855-3303, jul. 2011, year 4, no. 1, str. 43-54, ilustr. [COBISS.SI-ID1335518]