Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ v študijskem letu 2021/2022

  • Domov
  • Novice
  • Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ v študijskem letu 2021/2022

Objavljen je ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2021/2022

Oddaja kandidature

PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ". Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«

OSEBNA ODDAJA: v zaprti ovojnici z vidno označbo na ovojnici" NE ODPIRAJ!- Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice " vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro na sedežu UP FTŠ Turistice v Portorožu v 4. nadstropju v tajništvu fakultete pri ge. Danijeli Morato.

ELEKTRONSKA ODDAJA: Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na vk.ss.up.fts@upr.si z zadevo »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 19. oktobra 2021 do vključno 25. oktobra 2021.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 3. novembra 2021 od 9.00 do 17.00 ure.

Na sedežu UP FTŠ Turistice v PORTOROŽU, Obala 11 a, v avli I. nadstropja, bodo volitve za vse volilne upravičence - študente, vpisane v študijske programe Fakultete za turistične študije – Turistice v študijskem letu 2021/2022.

Objavljen je razpis volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2021/2022

Oddaja kandidature

PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ". Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«

OSEBNA ODDAJA: v zaprti ovojnici z vidno označbo na ovojnici" NE ODPIRAJ!- Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice " vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro na sedežu UP FTŠ Turistice v Portorožu v 4. nadstropju v tajništvu fakultete pri ge. Danijeli Morato.

ELEKTRONSKA ODDAJA: Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na studentski.svet@fts.upr.si z zadevo »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 2. oktobra 2021 do vključno 11. oktobra 2021.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 3. novembra 2021 od 9.00 do 17.00 ure.

Na sedežu UP FTŠ Turistice v PORTOROŽU, Obala 11 a, v avli I. nadstropja, bodo volitve za vse volilne upravičence - študente, vpisane v študijske programe Fakultete za turistične študije – Turistice v študijskem letu 2021/2022.

Sklep o imenovanju predsednika, članov in namestnikov članov volilne komisije za izvedbo volitev

IZPIS SKLEPA 1. Redne seje Volilne komisije Študentskega sveta UP FTŠ Turistice z dne 13.10.2021

Objavljen je ponovni razpis volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2020/2021

Oddaja kandidature

PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ". Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«

ELEKTRONSKA ODDAJA: Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na vk.ss.up.fts@upr.si  z zadevo »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«.

Rok za oddajo kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 12. marca 2021 do vključno 19. marca 2021.

Izvedba volitev

Volitve bodo potekale v sredo, 31. mareca 2021 od 9.00 do 17.00 ure.

Volitve se izvedejo ali v živo ali v elektronski obliki. Končna odločitev bo znana v ponedeljek, 15. marca 2021. Vsi študenti bodo o tem obveščeni prek maila ter z obvestilom objavljenim na spletni strani Študentskega sveta UP ter spletni strani UP FTŠ.

Razpis volitev v ŠS UP FTŠ - 1. ponovitev

Obvestila in zapisniki voliline komisije

Sklepi

 
 
Objavljen je razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ 2020/2021

NAČIN ODDAJE KANDIDATURE:

  • PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ". Poleg naslova mora biti na vidnem mestu kuverte napisano tudi »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«
  • ELEKTRONSKA ODDAJA: Izpolnjeno in lastnoročno podpisano ter skenirano kandidaturo z vsemi prilogami lahko študent odda tudi preko elektronske pošte na vk.ss.up.fts@upr.si z zadevo »Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice – NE ODPIRAJ!«.
     

ROK ZA ODDAJO KANDIDATURE: Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 25. februarja 2021 do vključno 5. marca 2021.

DATUM VOLITEV: sreda, 31. marec 2021.

KRAJ VOLITEV: Volitve se izvedejo ali v živo ali v elektronski obliki. Končna odločitev bo znana v ponedeljek, 15. marca 2021. Vsi študenti bodo o tem obveščeni prek maila ter z obvestilom objavljenim na spletni strani Študentskega sveta UP ter spletni strani UP FTŠ.

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00.