Poslovil se je dragi sodelavec in prijatelj Matej Vranješ

V soboto, 13. 2. 2021, se je od nas veliko prezgodaj poslovil dragi sodelavec, kolega in prijatelj dr. Matej Vranješ. Uveljavil se je kot kulturni geograf in prostorski antropolog, bil je predan učitelj in raziskovalec ter navdušen športnik in ljubitelj narave.

Matej Vranješ se je rodil 20. oktobra 1971 v Šempetru pri Novi Gorici. Diplomiral je s področij geografije in filozofije leta 1999 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo s področja geografije obmejnosti je prejel Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Svojo študijsko pot je nadaljeval na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, kjer se je usposabljal na področju socialne antropologije. Doktorsko disertacijo z naslovom »Prostor, teritorij, kraj: prostorsko izkustvo, lokalnost in teritorialnost na primerih iz Trente in z Bovškega« je uspešno zagovarjal leta 2006.

Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem je bil Matej leta 2002 habilitiran in zaposlen kot asistent za področje antropologije in geografije kontaktnih prostorov, leta 2006 pa izvoljen v naziv docenta za področje socialne antropologije. Kot podoktorski raziskovalec je bil v letih 2007 – 2009 zaposlen tudi na UP Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Ves čas je bil poleg tekočih pedagoško-raziskovalnih zadolžitev vpet v mednarodne akademske aktivnosti (konference, projekti, poletne šole), strokovna združenja in uredniško delo.  

Leta 2010 je na povabilo Javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) prevzel vodenje večjega strateškega mednarodnega projekta Climaparks in se v okviru tega zaposlil kot naravovarstveni svetnik – vodja projekta. Leta 2014 se je samozaposlil kot svetovalec pri razpisih za evropske projekte, krajši čas pa je bil tudi direktor Goriškega muzeja.

Januarja 2019 se je kot docent za področje družboslovno humanističnih znanosti v turizmu ter znanstveni sodelavec tudi uradno pridružil ekipi portoroške UP Fakultete za turistične študije Turistice. Zagotovil je vključenost fakultete v partnerski konzorcij na strateškem evropskem projektu SMARTMED (Interreg Mediteran) in prevzel vodenje na Turistici. Poleg raziskovalnega dela se je ponovno tudi pedagoško angažiral in postal nepogrešljivi član Katedre za kulturni turizem. Prispeval je veliko mero entuziazma, širine duha, pokončne in konstruktivne kritične drže, ki pritiče razmišljujočemu človeku. 

Matej je bil odličen poznavalec zavarovanih območij, različnih oblik športno-rekreacijskega turizma v naravi ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine. S svojo humanistično razgledanostjo, kolegialno odprtostjo in človeško toplino je v (pre)kratkem času, ki smo ga preživeli skupaj, pustil neizbrisen pečat.

Matej, hvala ti za vse.