GOST UP: 3. poročilo gostujočega predavatelja dr. Simona Lična

Pogled v prihodnost

Piše: dr. Simon Ličen (Washington State University, ZDA), december 2020

Po dobrih 78 urah predavanj – srečanja s študenti v predavateljskem zanosu pogosto podaljšam za nekaj minut – smo prišli do zaključka mojega gostovanja na Fakulteti za turistične študije v okviru projekta GOST-UP. To seveda ni minilo tako, kot smo si zamislili ob načrtovanju obiska. Kljub temu mislim, da je bilo razmeroma uspešno.

ipsum vitae primis eget turpis

Ključne za uspešno izvedbo so bile predavateljice in predavatelji ter raziskovalke in raziskovalci, ki so me od 1. oktobra do 31. decembra gostili pri svojih predmetih in izmenjali raziskovalne zamisli. Izmenjave tudi ne bi mogli uresničiti brez odličnega dela strokovnih služb fakultete.

Čeprav so pri tovrstnih izmenjavah v ospredju gostujoča predavanja – ta je pač najlažje kvantificirati – se mi zdi zelo pomembno začeti ali vsaj zastaviti nove raziskave. Vesel sem, da sem s kolegi iz Turistice uspel doreči nekaj tovrstnih zamisli. Najmanj eno raziskavo bomo kmalu tudi začeli izvajati. Vodila jo bo podiplomska študentka, kar je posebej spodbudno.

Manj od želenega pa smo uresničili na področju delovanja v lokalni in/ali strokovni skupnosti. Poleg nekaj tematskih srečanj s študenti in dijaki smo namreč nameravali prirediti strokovno srečanje ali diskusijo, ki bi izbrane vsebine s področja komuniciranja, turizma in športa predstavilo zainteresiranim (predvsem obalnim ali primorskim) športnim organizacijam. Naposled smo se zaradi nepredvidljivih in pogosto spreminjajočih se omejitev v zvezi z zbiranjem in potovanji odločili, da zamisli za sedaj ne uresničimo. Tudi ne v spletni obliki, saj se zdi, da od začetka pandemije vsi preživimo pred zasloni še veliko (pre)več časa kot prej. Še eno takšno srečanje v teh razmerah verjetno ne bi bilo preveč učinkovito.

malesuada quisque est faucibus

Drug, bolj osebni cilj obiska je bil opazovati, kako se je slovenska družba – ali vsaj področja, na katera se spoznam – spremenila od leta 2013. Med ostalim sem opazil pomanjkanje strateškega ravnanja in razmišljanja. Čeprav so nekateri posamezniki, podjetja ali institucije lahko trenutno uspešni, odsotnost resnega strateškega načrtovanja pomeni, da družba ni sistemsko pripravljena na izzive prihodnosti. Prav tako ni pripravljena na krize, ki, kot vidimo, lahko nastopijo kadarkoli. “Trajnostni razvoj,” na primer, danes pomeni veliko več kot ločeno zbiranje odpadkov ali ponudba domačih obrti kot spominke.

Slabo razumevanje različnih področij in posledično nezmožnost ustreznega načrtovanja sem opazil v zasebnem in javnem sektorju tako na lokalnih kot na državni ravni. Posebej problematično je pomanjkanje prioritet: kaj naj se kot strateško pomembno spodbuja in posledično kaj je drugotnega pomena. Odsotnost takšnega razmišljanja in načrtovanja pomeni, da se že tako omejen človeški potencial in finančna sredstva drobijo vse do stopnje, ko ta postanejo neučinkovita. Potrebne so korenite in dolgotrajne spremembe.

ipsum finibus ligula molestie urna eu tristique

Morda pa je vendarle dobro, da so v ospredju izmenjav, kot je GOST-UP, gostujoča predavanja. Upanje v študente kot bodoče gospodarstvenike in voditelje me žene, da jim med svojimi predavanji poskusim posredovati čimveč temeljnih načel in teoretičnih spoznanj, pa tudi praktične primere njihove uporabnosti. Svet se namreč spreminja nepredvidljivo hitro, vendar bodo temelji in osnove še dolgo uporabni. Zato svoja srečanja s študenti raje za dve minuti podaljšam kot pa da bi jih zaključil dve minuti predčasno. To je za udeležence morda naporno, vendar pri 31 srečanjih, kolikor sem jih to jesen vodil na Univerzi na Primorskem, to znese še več kot eno “naduro:” zato tistih “dobrih” 78 ur predavanj, ki smo jih omenili v uvodu.

Ali so bila srečanja tudi vsebinsko “dobra” bodo povedale študentke in študenti, predvsem pa prihodnost: upam, da se bodo leta 2030 spomnili in predvsem uporabili katero od vsebin, ki smo jih spoznali to nenavadno jesen leta 2020.

Dr. Simon Ličen je na Fakulteti za turistične študije gostoval v okviru operacije “Gostovanje tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem 2019-2022.” Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več informacij o projektu najdete na naslovu: https://www.upr.si/si/mednarodno-sodelovanje/projekti-mobilnosti-mizs/gost-up-2019--2022/gost-up-2019-2022

Povezane novice