Informativni dan: Management turističnih podjetij (Maribor)

Vabilo na informativni dan: Izredni študij za diplomante VŠ programov Gostinstvo in turizem, Velnes

Skladno s trendi po prilagajanju klasičnih oblik poučevanja in naraščajočimi potrebami po kadrih v gostinsko – turistični stroki, ponujamo zanimiv študij za pridobitev visoke stopnje izobrazbe. Študijski program Management turističnih podjetij omogoča diplomantom višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Velnes, nadgraditi znanja in kompetence na področju vodenja, upravljanja in trženja gostinskih in turističnih podjetij.

Z zaključenim programom študenti pridobijo naziv »diplomirani/a organizator/ka turizma« (stopnja 6/2 oziroma 1. bolonjska stopnja). Študij poteka v prostorih Višje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru.

Vse zainteresirane vabimo na informativni dan, ki bo v sredo, 25. 8. 2021, ob 17. uri. 

Dogodek bo potekal prek Zooma na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/85210520861
Meeting ID: 852 1052 0861

Izredni študij se izvaja 2-3 dni na teden v sklopih po 5 šolskih ur. Predmeti se izvajajo zaporedno in modularno (po en predmet naenkrat), v predavalnicah in na daljavo. Na predavanjih gostimo strokovnjake iz turizma in povezanih dejavnosti, kot pregled dobrih poslovnih praks in delitev poslovnih izzivov. Diplomanti pridobijo naslednja znanja in kompetence: metode preučevanja in strateškega načrtovanja v panogi; vodenje in upravljanje gostinsko – turističnih podjetij in projektov; analize za podporo poslovnemu odločanju; trženje in tehnološko podprto komuniciranje v turizmu; podjetništvo in vpeljevanje inovacij v gostinsko-turistična podjetja ter sodobne prakse trajnostnega upravljanja in razvoja.

Znanje, ki ga na Turistici razvijamo že 25 let in predajamo našim študentom danes, zagotavlja kompetentne strokovnjake v turizmu jutri.