5. mednarodna konferenca: Tuji jeziki in turizem

5. mednarodna konferenca:
Tuji jeziki in turizem

12. - 13. november 2021 – Spletna konferenca

Bienalna konferenca o tujih jezikih in turizmu Tuji jeziki in turizem (Foreign Languages and Tourism), ki jo skupaj organizirajo UP Fakulteta za turistične študije - Turistica (Slovenija), Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (Hrvaška), Odjel za turizem i komunikacijske znanosti  Univerze v Zadru (Hrvaška) ter Fachhochschule Burgenland (Avstrija), stremi k združevanju učiteljev in raziskovalcev jezikov v turizmu, izmenjavi raziskovalnih ugotovitev in učne prakse ter razpravi o prihodnosti discipline in njenega prispevka v svetu. Organizacijo letošnje pete konference je prevzela Katedra za kulturni turizem UP Fakultete za turistične študije – Turistica.

Plenarno predavanje: Stefania M. Maci, Univerza v Bergamu, Italija; Sabrina Francesconi, Univerza v Trentu, Italija. 

Poziv k oddaji prispevkov

Vabimo vas k oddaji prispevkov na področju naslednjih tem: 

- Tuji jeziki v turizmu in načrtovanje kurikuluma,
- Tuji jeziki v turizmu in jezikovne zmožnosti (govorno razumevanje in izražanje, pisno izražanje, slušno razumevanje, besedišče),
- Tuji jeziki v turizmu in ocenjevanje,
- Tuji jeziki v turizmu in oblikovanje gradiv,
- Spletno/Kombinirano učenje in poučevanje tujih jezikov v turizmu,
- Znanstveni jeziki v turističnih študijah,
- Žanri na področju turizma in učenje/poučevanje tujih jezikov v turizmu,
- Interdisciplinarno poučevanje tujih jezikov v turizmu,
- Medkulturna pragmatika v kontekstu turizma,
- Prevajanje interpretacija v turizmu,
- Druge teme na področju tujih jezikov in turizma.


Oddaja prispevkov

Delovni jeziki na konferenci: angleščina, nemščina in italijanščina. Prispevki so omejeni na en prispevek na avtorja/soavtorja.
Podaljšan rok za oddajo povzetkov: 8. september 2021
Dolžina povzetka: do 300 besed
Obvestilo o sprejemu povzetka: 27. september 2021
Povzetek oddajte tukaj: https://1ka.arnes.si/a/18349.

Kotizacija:
Udeležba na konferenci je brezplačna.


Več informacij:

Za dodatne informacije obiščite http://blog.turistica.si/foreign-languages-and-tourism/ ali pišite na foreign.languages.and.tourism@gmail.com.