Seznam publikacij

Serijske publikacije

Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal

Monografije

* po abecednem vrstnem redu (glede na naslov publikacije)

 

SEDMAK, Gorazd (2010)
Avtentičnost turističnega proizvoda. Znanstvena monografija.
ČEH, Živa (2010)
Communication and cultural differences in tourism. Znanstvena monografija.
ČEH, Živa (2004)
Course book for first year students. Univerzitetni učbenik z recenzijo. – 1. natis.
VODEB, Ksenija (2007)
Čezmejna turistična destinacija. Znanstvena monografija.
dark tourism Gosar, Anton, Miha Koderman, and Mariana Rodela, eds., 2015.Dark Tourism. Post-WWI Destinations of Human Tragedies and Opportunities for Tourism Development. Proceedings of International Workshop.
JUVAN, Emil (2010)
Destinacijski menedžment. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
OVSENIK, Rok Ovseni; KIERETA, Iwona (ur.)
Destination Management.
ČEH, Živa (2007)
Doing business in tourism. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
NEMEC Rudež, Helena; MIHALIČ, Tanja (2002)
Ekonomika turizma. Gradivo za vaje.
NEMEC Rudež, Helena; BOJNEC, Štefan (2005)
Ekonomika turizma. Gradivo za vaje.
ČEH, Živa (2009)
From listening and reading to speaking and writing. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
TRDAN Lavrenčič, Marija (2008)
Grammatik im Tourismus: A1-A2: mit Lösungen. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
histur mostre Brezovec, Tomi, ur., 2015.HISTUR mostre – exhibitions.
Brezovec, Tomi, ur., 2015.
HISTUR razstave – izložbe
KRIBEL, Zvonko (2005)
Informatika v turizmu. Delovni zvezek.
JURINČIČ, Igor (urednik); PLANINC, Saša (urednik); VUK, Ninoslav (urednik) (2011)
ISTRA: avtentična destinacija dobrega počutja = [Istra]: autentična destinacija dobrog ugođaja. Znanstvena monografija.
NEMEC Rudež, Helena (2006)
Intelektualni kapital v turizmu. Znanstvena monografija.
TRUNKL, Robert (2003)
Izbrane vsebine psihologije za boljše razumevanje turizma. Visokošolski učbenik z recenzijo.
KUKANJA, Marko (2012)
Management prehrambenih obratov: operativni procesi. Učbenik.
BREZOVEC, Aleksandra (2000)
Marketing v turizmu: izhodišča za razmišljanje in upravljanje. [Sergio Gobbo]. Visokošolski učbenik z recenzijo (recenzija Janez Planina, Zlatko Jančič)
IVANKOVIČ, Gordana; JERMAN, Mateja (2010)
Merjenje uspešnosti poslovanja v hotelirstvu. Znanstvena monografija.
KLANČNIK, Rok V. (2009)
Krizni menedžment, upravljanje nevarnosti in krizno komuniciranje v turizmu
BREZOVEC, Aleksandra; NEMEC RUDEŽ, Helena (2009)
Marketing v turizmu: izhodišča za ustvarjalno razmišljanje in upravljanje. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
KNEŽEVIĆ, Mladen; BIZJAK, Boštjan (2009)
Merjenja in nekateri merski instrumenti v turističnih raziskavah. Znanstvena monografija.
BREZOVEC, Aleksandra (2007)
Na sončni strani Turistični konstrukt podobe države.
JURINČIČ, Igor (2009)
Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem: (znanstvena monografija) / Igor Jurinčič. – 1. izd.
IVANKOVIČ, Gordana (2009)
Osnove poslovnih financ. Učbenik. – 1 izd.
poti v zaposljivost ROK, Marija (2015)
Poti v zaposljivost.
NEMEC Rudež, Helena (2013)
Potovalna dejavnost v sodobnem okolju(Elektronski vir)
IVANKOVIČ, Gordana in PLANINC, Tanja (2011)
Računovodske informacije za poslovno odločanje v turizmu. Učbenik.
Šuligoj, Metod, ur. 2015.
Retrospektiva turizma Istre
JERE Lazanski, Tadeja (2009)
Sistemski pristop in modeliranje kot metodi za oblikovanje strateških odločitev v turizmu. Znanstvena monografija.
ČEH, Živa (2006)
Slovenia as a tourist destination: coursebook for students of tourism. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
AMBROŽ, Milan (2005)
Sociologija turizma. Izhodišča za proučevanje potovalnih kultur.
soustvarjanje NEMEC Rudež, Helena, ur. (2015)
Soustvarjanje v turizmu.
Sedmak, Gorazd, et al., ur., 2015.
Spodbujanje ruralnega turizma – Poticanje ruralnog turizma. 
Ivankovič, Gordana, in Mateja Jerman, ur., 2015.
Spremljanje in primerjava dosežkov hrvaških in slovenskih hotelov  – Praćenje i usporedba rezultata hrvatskih i slovenskih hotela.
BREZOVEC, Aleksandra, SEDMAK, Gorazd in VODEB, Ksenija (2007)
Srce Istre. Kulturna dediščina skozi oči turistične javnosti. Znanstvena monografija.
  KNEŽEVIĆ, Mladen (2006)
Statistika z uporabo računalnika. Učbenik.
Capture HROBAT VIRGOLET, Katja, et al., ur./eds. (2015)
Stone naratives: heritage, mobility, performance.
URAN, Maja (2006)
Strategije v turizmu. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
strateški apekti SEDMAK, Gorazd in PEŠTEK, Almir (2015)
Strateški aspekti upravljanja turistične destinacije – Strateški aspekti upravljanja turističkom destinacijom
URAN, Maja in JUVAN, Emil (2009)
Strateški management v turizmu: oblikovanje strategije turizma in vloga deležnikov. Znanstvena monografija.
  GODNIČ Vičič, Šarolta (2004)
The problem-based learning project: handbook for students.
BREZOVEC, Aleksandra (urednica); JERE Lazanski, Tadeja (urednica) (2011)
TOURISM Management: Perspectives and Opportunities. Znanstvena monografija.
NEMEC Rudež, Helena; ZABUKOVEC Baruca, Petra (2011)
Trženje turističnih destinacij. Učbenik.
  BREZOVEC, Aleksandra (urednik); MIKOLIČ, Vesna (urednik) (2010)
Turizem kot medkulturni dialog. Zbornik znanstvega srečanja.
VODEB, Ksenija (2010)
Turistična destinacija kot sistem. Univerzitetni učbenik z recenzijo. – 1. izd.
UNESCO FORUM Gačnik GAČNIK, Aleš (ur.) (2016)
UNESCO forum.
OVSENIK, Marija; AMBROŽ, Milan (2006)
Upravljanje sprememb poslovnih procesov. Znanstvena monografija. – 1. natis.
CVIKL, Helena; BREZOVEC, Tomi (2006)
Uvod v turizem. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
MEKINC Janez; DOBOVŠEK, Bojan (2011)
Varnost v turizmu. Strokovna monografija.
SINKOVIČ, Ljudmila (2009)
Wortschatz im Tourismus A2 – B1. Univerzitetni učbenik z recenzijo.
URAN, Maja (2004)
Zagotavljanje kakovosti storitev v hotelskih podjetjih. Znanstvena monografija.

 

E-publikacije

* po abecednem vrstnem redu (glede na naslov publikacije)

poslovne finance  Ivankovič, Gordana, in Mateja Jerman (2014)
Poslovne finance v turizmu.
Turizem izobraz in manag 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo. Turizem, izobraževanje in management (2013)
Soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti. Zbornik povzetkov.
 turistična destinacija Vodeb, Ksenija (2014)
Turistična destinacija: sodobna obravnava koncepta.
turizem in management e vir Mušič, Katarina, Tina Kociper in Marijana Sikošek, ur. (2014)
Turizem in management. Na poti k uspešni poslovni prihodnosti. Večavtorska monografija / Proceedings.
rok VZU ROK, Marija (2014)
Validacija in verifikacija vseživljenjskega učenja.
 Capture Marko Perić, Marinela Krstinić Nižić (ur.) (2015)
Zero Waste Guidelines for Events and Festivals