Razpis Erasmus+ ZDA

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA NA PARTNERSKIH UNIVERZAH V ZDA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), v okviru razpisa KA1 – Učna mobilnost posameznikov, Mobilnost študentov in osebja med državami programa in partnerskimi državami, odobril Univerzi na Primorskem (UP) sredstva za sofinanciranje: 3 »outgoing« mobilnosti učnega osebja za namen poučevanja in 3 »outgoing« mobilnosti osebja za namen usposabljanja.

Organizacija gostiteljica mora biti partnerska visokošolska institucija iz ZDA, s katero ima UP pred udeležbo izbranih kandidatov na mobilnosti podpisan Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.

Poučevanje na mobilnosti mora zajeti vsaj 8 pedagoških ur na teden ali na morebitno krajše obdobje bivanja. Mobilnost mora biti izvedena do 31. 5. 2017.

Kandidat odda vlogo tako, da izpolni spletno prijavnico in jo skupaj z zahtevanimi dokazili odda do 29. 2. 2016.

Spletna prijava je dostopna na povezavi: https://vis.upr.si/studij/izmenjavazaposleni/prof_izmenjava_prva.asp

Za podrobnosti glede prijave glejte razpis.

DOKUMENTI: 

pdf RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA NA PARTNERSKIH UNIVERZAH V ZDA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

MS_word_DOC_icon.svg 2a Program mobilnosti – namen poučevanja

MS_word_DOC_icon.svg 2b Program mobilnosti – namen usposabljanja

 

 

Dodatne informacije: 

Nataša Gržinić, Fakulteta za turistične študije – Turistica (Obala 11a, 6320 Portorož)

Tel.: 05/617 70 07

E-pošta: natasa.grzinic@fts.upr.si