Založništvo

Fakulteta za turistične študije – Turistica je v zadnjih 20 letih slovenski turistični misli prispevala doslej največji delež publikacij, tako znanstvenih monografij in zbornikov znanstvenih in strokovnih posvetov kot visokošolskih in univerzitetnih učbenikov ter specifičnih študijskih gradiv s področja turizma.

Zadnje publikacije …


Šuligoj, Metod, ur. 2015.
Retrospektiva turizma Istre
Capture-3-210x300
Hrobat Virgolet, Katja, et al., ur./eds. (2015)
Stone naratives: heritage, mobility, performance.

Sedmak, Gorazd, et al., ur., 2015.
Spodbujanje ruralnega turizma – Poticanje ruralnog turizma. 

Ivankovič, Gordana, in Mateja Jerman, ur., 2015.
Spremljanje in primerjava dosežkov hrvaških in slovenskih hotelov  – Praćenje i usporedba rezultata hrvatskih i slovenskih hotela.

 

Seznam vseh publikacij UP FTŠ Turistice