Academica Turistica

Academica Turistica – Tourism and Innovation Journal je mednarodna interdisciplinarna znanstvena revija, ki izhaja dvakrat letno. Namenjena je širitvi znanj s področja turizma ter obravnavi inovacij z znanstvenega vidika. Poleg znanstvenih člankov o turizmu, revija objavlja tudi znanstvene prispevke o inovativnosti v turizmu in s turizmom povezanih področij, ocene novih znanstvenih monografij in konferenčna poročila s teh področij. Dobrodošli so tako teoretični kot aplikativni prispevki, avtorji pa uporabljajo raznorazne kvantitativne ter kvalitativne raziskovalne metode.

Glavni urednik revije je dr. Gorazd Sedmak. Revija ima mednarodni uredniški odbor.
Academica Turistica izhaja dvakrat na leto v skupnem obsegu letnika nad 200 strani.

Revija je uvrščena v mednarodne bibliografske baze podatkov, revij in založb, in sicer:
– ECONPapers,
– C.I.R.E.T. Zurich, CH,
– C.A.B. International, Wallingford, Oxford, UK

ZGODOVINSKI PREGLED

  • 2008: Prva izdaja revije ACADEMICA TURISTICA – JOURNAL OF THEORY AND PRACTICE IN TOURISM. Glavna urednica je dr. Marija Ovsenik.
  • 2009: Glavni urednik revije postane dr. Boštjan Antončič
  • 2010: Revija začne izhajati tudi v elektronski obliki pod novim imenom ACADEMICA TURISTICA – Tourism and Innovation Journal
  • 2011: Glavni urednik revije postane dr. Gorazd Sedmak
  • 2012: Indeksacija Academice Turistice v bazo CABI
  • 2018: Academica Turistica je sprejeta v bazo SCOPUS

Spletna stran: Academica Turistica

Bralci in avtorji se lahko za več informacij obrnejo na e-pošto: academica@fts.upr.si.

Tukaj se lahko naročite na novice o novih izdajah in pozivih.

Povezane novice: Revija Academica Turistica sprejeta v bazo SCOPUS (UP budi)

ACADEMICA 2    academica slika