Projekt CRP – Seniorji

Naslov projekta: IDENTIFIKACIJA, KLASIFIKACIJA IN POTENCIALI RAZVOJA PRODUKTOV SOCIALNEGA TURIZMA V SLOVENIJI, S POUDARKOM NA PROGRAMIH ZA SENIORJE

Financerji: 50% Javna Agencija za raziskovalno dejavnost in 50% Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vsebinski opis projekta:

Osrednji cilj projekta Identifikacija, klasifikacija in poteniciali razvoja produktov

socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na programih za seniorje je

spodbujanje povečanja konkurenčnosti slovenskega turizma na področju razvoja

produktov t.i. socialnega turizma. Socialni turizem je namreč kompatibilen z načeli

trajnostnega razvoja turizma in prinaša številne ekonomske in socialne koristi za

posameznike in družbo.

Sestava projektne skupine:

Izr. prof. dr. Mateja Sedmak – vodja projekta od 15.10.2015 do 31.12.2016

doc. Emil Juvan, PhD, Avstralija  – vodja projekta od 1.4.2017 do 15.10.2017

mag. Zorana Medarić, viš. pred.

doc. dr. Janja Gabruč

doc. dr. Dejan Križaj

doc. dr. Mojca Kompara

prof. dr. Anton Gosar

Tjaša Žakelj

Asta Domijan – strokovna sodelavka

Faze projekta in njihova realizacija:

 

 1. FAZA: ANALIZA STANJA NA PODROČJU SOCIALNEGA TURIZMA V SLOVENIJI (12 mesecev)
 • Opredelitev socialnega turizma
 • Identifikacija in klasifikacija slovenskih seniorskih programov socialnega turizma glede na obstoječe modele/kriterije socialnega turizma
 • Oblikovanje brošure (tiskana in elektronska verzija) za informiranje o socialnem turizmu med potencialnimi uporabniki – turisti in ponudniki
 • Delavnice med zainteresiranimi predstavniki turističnega gospodarstva in drugimi javnimi in nevladnimi institucijami

 

 1. FAZA: ANALIZA RAZVOJNIH POTREB IN RAZVOJNIH POTENCIALOV RS NA PODROČJU RAZVOJA PRODUKTOV SOCIALNEGA TURIZMA (8 mesecev)
 • Identifikacija in predstavitev obstoječih podpornih sistemov in mehanizmov socialnega turizma v Sloveniji, s poudarkom na seniorski populaciji.
 • Analiza obstoječih podpornih sistemov in dobrih praks mehanizmov socialnega turizma v drugih državah
 • Analiza obstoječih izkušenj in dobrih praks mehanizmov za mednarodno izmenjavo v drugih državah
 • Oblikovanje brošure (tiskana in elektronska verzija) za informiranje o socialnem turizmu med potencialnimi uporabniki – turisti in ponudniki
 • Preverjanje interesa za produkte socialnega turizma med turističnim gospodarstvom

 

 1. FAZA: OBLIKOVANJE PREDLOGOV SISTEMSKIH UKREPOV NA RAVNI POLITIK (4 mesece)
 • Priprava predlogov sistemskih ukrepov sektorskih politik
 • Študija izvedljivosti za razvoj prototipa portala

 

 1. FAZA: DISEMINACIJA REZULTATOV (12 mesecev)
 • Načrt in izvedba diseminacije rezultatov in izsledkov projekta
 • Oblikovanje prototipa portala za promocijo socialnega turizma
 • Priprava končnega poročila
 • Objava poljudnih, strokovnih in znanstvenih prispevkov
 • Diseminacija brošure
 • Izvedba delavnic med zainteresirano javnostjo

 

Reference:

MEDARIĆ, Zorana, GABRUČ, Janja, SEDMAK, Mateja. Social tourism benefits for seniors. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303, Dec. 2016, year 9, no. 2, str. 113-117. http://www.hippocampus.si/ISSN/2335-4194/Academica%20Turistica,%20Year%209,%20No.%202,%20December%202016,%20ISSN%202335-4194.pdf. [COBISS.SI-ID 1539066052]

GABRUČ, Janja, MEDARIĆ, Zorana, SEDMAK, Mateja. Social tourism for seniors in Slovenia : prispevek na konferenci INVTUR 2017, University of Aveiro, Portugal, 17.-19. May 2017. [COBISS.SI-ID 1539366084]

GABRUČ, Janja. Multi-channel funding of social tourism programs : the case of the Association of Friends of Youth. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303, Dec. 2016, year 9, no. 2, str. 97-105.http://www.hippocampus.si/ISSN/2335-4194/Academica%20Turistica,%20Year%209,%20No.%202,%20December%202016,%20ISSN%202335-4194.pdf. [COBISS.SI-ID 1539065540]  

 

 

 


Iskanje