Projekt CRP Kakovost

Naslov projekta: Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu

Financerji: 50% Javna Agencija za raziskovalno dejavnost in 50% Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

Vsebinski opis projekta:

Glavni cilj raziskovalnega projekta je oblikovanje krovnega strateškega dokumenta za celovito spodbujanje kakovosti v turizmu, ki bo analiziral stanje na področju kakovosti v turizmu v zadnjih 10 letih, preučil primere dobrih praks v tujini in podal programe, s katerimi bo lahko država s finančnimi in nefinančnimi orodji spodbujala turistične destinaciji in organizacije k dvigu kakovosti.

Program celovitega spodbujanja kakovosti pojmujemo kot glavni strateški dokument razvoja kakovosti v turizmu v Sloveniji. Tak dokument je namenjen povečanju kakovosti turističnih proizvodov in storitev na ravni turističnih ponudnikov, destinacij in na državni ravni.

 

Sestava projektne skupine:

Prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel – vodja projekta

Izr. prof. dr. Maja Uran Maravić

Izr. prof. dr. Gordana Ivankovič

Izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec

doc. dr. Miha Lesjak

doc. dr. Dejan Križaj

doc. Emil Juvan, PhD, Avstralija

izr. prof. dr. Jasna Hrovatin

viš. Pred. Katarina Košmrlj

Ana Allegra – strokovna sodelavka

Faze projekta in njihova realizacija:

 

DELOVNI SVEŽENJ AKTIVNOST ČAS IZVAJANJA
KATEGORIZACIJA NO pregled literature in dobrih praks 1. – 6.  mesec trajanja projekta
spletna anketa 6.  mesec trajanja projekta
delavnica 7.  mesec trajanja projekta
intervjuji 1. – 7. mesec trajanja projekta
oblikovanje znanstvene monografije 8.  mesec trajanja projekta
oblikovanje članka 7. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 1.– 8. mesec trajanja projekta

Zaključek 30. 6. 2016

KLASIFIKACIJA GPO pregled literature in dobrih praks 1. mesec trajanja projekta
  intervjuji 1. – 12. mesec trajanja projekta
  oblikovanje znanstvene monografije 13. mesec trajanja projekta
  oblikovanje članka 12. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 1.– 13. mesec trajanja projekta

Zaključek 30. 11. 2016

ZNAK KAKOVOSTI DESTINACIJ IN ZNAK KAKOVOSTI SLOVENSKEGA TURIZMA pregled literature in dobrih praks 13.  mesec trajanja projekta
oblikovanje sestavka za monografijo 13 .– 15. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 13. – 15. mesec trajanja projekta

Zaključek 31. 1. 2017

STANDARDI ZA TEMATSKE TURISTIČNE PROIZVODE pregled literature in dobrih praks 11.  mesec trajanja projekta
oblikovanje sestavka za monografijo 11.– 15. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 11. – 15. mesec trajanja projekta

Zaključek 31. 1. 2017

RAZVOJ FUNKCIONALNE KAKOVOSTI pregled literature in dobrih praks 8.  mesec trajanja projekta
oblikovanje znanstvene monografije 9. – 12. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 8. – 12. mesec trajanja projekta

Zaključek 31. 10. 2016

INOVATIVNOST IN IZBOLJŠAVE V TURIZMU pregled literature in dobrih praks 12. – 18. mesec trajanja projekta
  oblikovanje članka 18. – 24. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 12 – 24 mesec trajanja projekta

Zaključek 15. 10. 2017

IKT REŠITVE ZA DVIG KAKOVOSTI pregled literature in dobrih praks 1. – 24. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 1.– 24. mesec trajanja projekta

Zaključek 15. 10. 2017

MERJENJE OBNAŠANJA (SEGMENTIRANJE) IN ZADOVOLJSTVA GOSTOV NA NACIONALNI IN DESTINACIJSKIH RAVNEH Pregled literature in primerov dobrih praks 1. – 5. mesec trajanja projekta
Oblikovanje metodologije stalnega spremljanja obnašanja turistov 6.– 7. mesec trajanja projekta
Testiranje metodologije stalnega spremljanja obnašanja turistov 1. –13. mesec trajanja projekta
Oblikovanje nacionalnega sistema za kontinuirano merjenje obnašanja turistov 9. – 15. mesec trajanja projekta
Znanstvena monografija 1. – 15. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 1.– 15. mesec trajanja projekta

Zaključek 31. 1. 2017

RAZVOJ IN KOMUNICIRANJE EKOLOŠKEGA CERTIFIKATA SLOVENSKEGA TURIZMA Pregled literature in primerov dobrih praks s področja komuniciranja okoljskih certifikatov 13. – 15. mesec trajanja projekta
Pregled literature in primerov dobrih praks s področja oblikovanja okoljskih certifikatov 13. – 15. mesec trajanja projekta
Predlog oblikovanja in komuniciranja ekološkega certifikata slovenskega turizma 13. – 24. mesec trajanja projekta
Znanstvena monografija 13.– 24. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 13.– 24. Mesec trajanja projekta

Zaključek 15. 10. 2017

PROGRAM MEDNARODNE PRIMERLJIVOSTI IN DOSTOPNOSTI INFORMACIJ V TURIZMU Pregled literature in dobrih praks 1. – 6. mesec trajanja projekta
  Delavnice za implementacijo USALI 7. – 8. mesec trajanja projekta
  Prepoznavanje ovir in predlogi preseganja le teh na mikro in makro ravni za mednarodno primerljivost in dostopnost informacij 8. – 15. mesec trajanja projekta
  Oblikovanje sestavka za znanstveno monografijo 1. – 15. mesec trajanja projekta
  Oblikovanje članka za mednarodno znanstveno konferenco 1. – 14. mesec trajanja projekta
DELOVNI SVEŽENJ  SKUPAJ 1.– 15.  mesec trajanja projekta

Zaključek 31. 1. 2017

 

Reference:

V okviru projekta so bile izdane 4 monografije:

1. Monografija: KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBRATOV

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-31-7/mobile/index.html

2. Monografija: OCENJEVANJE KAKOVOSTI V GOSTINSTVU

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-23-7/mobile/index.html

3. Monografija: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V GOSTINSTVU

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-38-1/mobile/index.html

4. Monografija: SPREMLJANJE VEDENJA TURISTOV

http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-14-5/mobile/index.html

IVANKOVIČ, Gordana, BAŠ, Dejan. Implementacija metodologije USALI v hotelirstvu s pomočjo informacijskega sistema Pantheon. V: ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.), et al. Odgovorna organizacija : (konferenčni zbornik), 36th International conference on organizational science development: Responsible organization, Portorož, March 22nd – 24th, 2017. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2017. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/206/176/298-1, doi: 10.18690/978-961-286-020-2.23. [COBISS.SI-ID 1539287748]  URAN MARAVIĆ, Maja, IVANKOVIČ, Gordana. Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. ISBN 978-961-7023-37-4. ISBN 978-961-7023-38-1. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-37-4.pdf,http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-38-1/index.html. [COBISS.SI-ID 291747840]

URAN MARAVIĆ, Maja, KRIŽAJ, Dejan, LESJAK, Miha. Innovation in Slovenian tourism organizations. Tourism and hospitality management, ISSN 1330-7533, may. 2015, vol. 21, no. 1, str. 51-62. [COBISS.SI-ID 1537587908], [SNIP, Scopus do 28. 1. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33] URAN MARAVIĆ, Maja. Restaurant quality : the case of central Slovenian region. Tourism and hospitality management, ISSN 1330-7533, may 2016, vol. 22, no. 1, str. 87-104. [COBISS.SI-ID 1538446020], [SNIP, WoS do 29. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 6. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

URAN MARAVIĆ, Maja. To have or not to have an accommodation classification system in Slovenia. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303, Dec. 2016, year 9, no. 2, str. 65-76, 125, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISSN/2335-4194/Academica%20Turistica,%20Year%209,%20No.%202,%20December%202016,%20ISSN%202335-4194.pdf. [COBISS.SI-ID 1539065028]

URAN MARAVIĆ, Maja. Accomodation classification system in Slovenia. Tourism and hospitality management, ISSN 1847-3377, 2017, vol. 23, no. 2. https://hrcak.srce.hr/189299, doi: 10.20867/thm.23.2.1. [COBISS.SI-ID 1539900612], [SNIP, WoS do 23. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]

URAN MARAVIĆ, Maja, KUKANJA, Marko. Spodbujanje kakovosti v prehrambenem gostinstvu, primer obratov v ruralnem okolju. V: SEDMAK, Gorazd (ur.), et al. Spodbujanje ruralnega turizma = Poticanje ruralnog turizma. Koper: Založba Univerze na Primorskem; u Rijeci: Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište. 2015, str. 99-109. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-51-0/index.html. [COBISS.SI-ID 1537596868]

URAN MARAVIĆ, Maja. Ocenjevanje kakovosti v gostinstvu : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. ISBN 978-961-7023-22-0. ISBN 978-961-7023-23-7. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-22-0.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-23-7/index.html, doi: 10.26493/978-961-7023-22-0. [COBISS.SI-ID 290946560]

JUVAN, Emil, GOMEZELJ OMERZEL, Doris, URAN MARAVIĆ, Maja. Spremljanje vedenja turistov : teoretični, metodološki in praktični vidiki : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. ISBN 978-961-7023-08-4. ISBN 978-961-7023-14-5. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-08-4.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-14-5/index.html. [COBISS.SI-ID 290755328]

URAN MARAVIĆ, Maja, IVANKOVIČ, Gordana. Zagotavljanje kakovosti v gostinstvu. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. ISBN 978-961-7023-37-4. ISBN 978-961-7023-38-1. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-37-4.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-38-1/index.html. [COBISS.SI-ID 291747840]

URAN MARAVIĆ, Maja, VINKLER, Jonatan (tehnični urednik, glavni urednik). Kategorizacija nastanitvenih obratov. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016. ISBN 978-961-6984-30-0. ISBN 978-961-6984-31-7. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-30-0.pdf, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-31-7/mobile/index.html. [COBISS.SI-ID 285686784]

JUVAN, Emil, GOMEZELJ OMERZEL, Doris, URAN MARAVIĆ, Maja. Tourist behaviour : an overview of models to date. V: LAPORŠEK, Suzana (ur.), SEDMAK, Suzana (ur.), GOMEZELJ OMERZEL, Doris (ur.). Managing the global economy : proceedings of the joint international conference organized by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia [and] Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation [and] Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirkovic, Croatia [and] Association for the Study of East European Economies and Cultures, USA [and] Society for the Study of Emerging Markets, USA, (Management international conference, ISSN 1854-4312). Koper: University of Primorska Press. 2017, str. 23-33. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-71-8/2.pdf. [COBISS.SI-ID 1540091844]

URAN MARAVIĆ, Maja (intervjuvanec). Nujna posodobitev kategorizacije. Delo, ISSN 0350-7521, 2. jun. 2016, leto 58, št. 127, str. 3, fotogr. [COBISS.SI-ID 1538915524]

URAN MARAVIĆ, Maja (intervjuvanec). Priložnost za nas so izjemna doživetja in luksuzne storitve. Trendi, ISSN 1855-7422, 25. nov. 2016, let. 8, str. 30, fotogr. [COBISS.SI-ID 1538917060]