Vodstvo

Vodstvo fakultete: 

Dekan
izr. prof. dr. Janez Mekinc

Prodekanja za študijske zadeve
izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec

Prodekan za znanstveno raziskovalno delo
izr. prof. dr. Gorazd Sedmak

Prodekan za mednarodno in razvojno sodelovanje
doc. dr. Dejan Križaj

Tajnik fakultete
Ingrid Kocjančič, spec.