Učitelji, sodelavci in raziskovalci

Učitelji, sodelavci in raziskovalci po abecedi

Ime in priimek E-pošta Kabinet Tel. številka
Gregor Balažič, asist. 502 05/617-70-10
izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec 504 05/617-70-39
mag. Tomi Brezovec, viš. pred. 505 05/617-70-72
Jelena Ćeklić, mag. prava (BiH) 506 05/617-70-64
doc. dr. Žana Čivre 504 05/617-70-39
mag. Daša Fabjan, viš. pred. 508 05/617-70-42
doc. dr. Janja Gabruč 506 05/617-70-64
doc. dr. Aleš Gačnik 513 05/617-70-63
mag. Šarolta Godnič Vičič, viš. pred. 502 05/617-70-10
izr. prof. dr. Gordana Ivankovič 305 05/617-70-29
izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin 204 05/617-70-39
izr. prof. dr. Igor Jurinčič 502 05/617-70-10
doc. Emil Juvan, PhD, Avstralija 513 05/617-70-63
doc. dr. Simon Kerma 509 05/617-70-29
mag. Tina Kociper, viš. pred. 501 05/617-70-47
Peter Kopić, asist. 501 05/617-70-52
mag. Tamara Kozlovič 411 05/617-70-00
doc. dr. Dejan Križaj 506 05/617-70-21
doc. dr. Marko Kukanja 505 05/617-70-72
doc. dr. Miha Lesjak 508 05/617-70-57
doc. dr. Aleš Lipnik 411 05/617-70-75
dr. Nina Lovec, lektor 510 05/617-70-67
mag. Zorana Medarić, viš. pred. 503 05/617-70-70
izr. prof. dr. Janez Mekinc 506 05/617-70-64
Katarina Mušič, viš. pred. 506 05/617-70-64
prof. dr. Helena Nemec Rudež 503 05/617-70-70
mag. Igor Novel, viš. pred. 513 05/617-70-63
mag. Tina Orel Frank, lektor 306 05/617-70-50
doc. dr. Dejan Paliska 411 05/617-70-75
Saša Planinc, viš. pred. 510 05/617-70-67
mag. Tanja Planinc, viš. pred. 508 05/617-70-42
izr. prof. dr. Eva Podovšovnik 508 05/617-70-57
mag. Marija Rok, viš. pred. 305 05/617-70-14
izr. prof. dr. Gorazd Sedmak 509 05/617-70-29
doc. dr. Marijana Sikošek 507 05/617-70-43
Ljudmila Sinkovič, lektor 513 05/617-70-63
izr. prof. dr. Metod Šuligoj 505 05/617-70-72
Maja Trošt, mag., asist. 510 05/617-70-67
izr. prof. dr. Maja Uran Maravić 509 05/617-70-29
izr. prof. dr. Ksenija Vodeb 503 05/617-70-70
doc. dr. Matej Vranješ
mag. Jasna Vukovič
doc. dr. Irena Weber 507 05/617-70-43
dr. Petra Zabukovec Baruca, viš. pred. 504 05/617-70-39

 

Učitelji, sodelavci in raziskovalci po katedrah

 

Drugi sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci po abecedi

Ime in priimek E-pošta
prof. dr. Sara Dolničar
prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel
doc. dr. Katarina Krapež
doc. dr. Irina Makarova Tominec
prof. dr. Anita Trnavčević

 

Drugi sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci po abecedi – skupni študijski
program UP FTŠ Turistice in UP FHŠ: Dediščinski turizem

Ime in priimek E-pošta
doc. dr. Ines Beguš
izr. prof. dr. Elena Bužan
mag. Neža Čebron Lipovec, asist.
doc. dr. Katja Hrobat Virloget
doc. dr. Alenka Janko Spreizer
doc. dr. Petra Kavrečič
prof. dr. Irena Lazar
doc. dr. Zrinka Mileusnić
prof. dr. Aleksander Panjek
doc. dr. Suzana Todorović
izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič
Sara Zupan, asist.