NPK Turistični animator / Turistični informator

NPK Turistični animator in NPK Turistični informator

Na Turistici si lahko pridobite certifikat Turistični animator in certifikat Turistični informator.

Namen certificiranja je, da kandidat lahko uveljavlja znanja in spretnosti, pridobljene zunaj šolskega sistema (pri delu, na raznih tečajih, s samoučenjem, itd.) in jih verificira z javno listino. To omogoča Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (NPK), ki določa, da lahko posameznik dokazuje obvladovanje zahtevanih znanj in spretnosti z raznimi dokazili ali v postopku preverjanja pred komisijo.

Področje certificiranja NPK je pod pristojnostjo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Certifikat ima podoben pomen kot spričevalo ali diploma, s tem da daje posamezniku poklicno kvalifikacijo, ne pa izobrazbe.

S pridobljenim certifikatom si posameznik povečuje možnosti zaposlitve, kariernega napredovanja in poklicne mobilnosti.

Pogoji za pristop k preverjanju in potrjevanju znanj in spretnosti:

za NPK Turistični animator:
– V. stopnja izobrazbe
– 200 ur izkušenj v animaciji

za NPK Turistični informator:
– V. stopnja izobrazbe
– znanje 1 tujega jezika na višji ravni
– znanje 2 tujih jezikov na osnovni ravni

V postopkih preverjanj se nato dokazuje obvladovanje znanj in spretnosti, opredeljenih v katalogu standardov za določeno NPK.

Termin preverjanj in potrjevanj NPK turistični animator in NPK turistični informator za l. 2018 bo v novembru 2018. Točen datum bomo še sporočili.

Na Turistici zbiramo prijave!

tralala

Zainteresirani kandidati izpolnijo prijavnico in priložijo življenjepis. Po preučitvi vaših podatkov vam bomo sporočili, katere dokumente potrebujete za uveljavljanje že pridobljenih znanj in delovnih izkušenj oz. ali vas čaka še dodatno preverjanje. V postopkih potrjevanj in preverjanj se dokazuje obvladovanje znanj in spretnosti, opredeljenih v katalogu standardov za določeno NPK ( turistični animator/turistična animatorka in turistični informator/turistična informatorka). Vsi postopki se izvedejo na fakulteti.
Ceno za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacija na podlagi listin je 92,00 €, za neposredno preverjanje pa 124,00 €. Cena NPK se poravna tri dni pred razpisanim rokom.

Za več informacij: ml marija.rok@fts.upr.si