Vrste izmenjav

UP FTŠ Turistica trenutno deluje v naslednjih shemah mobilnosti (mednarodnih izmenjav): Erasmus+, Ceepus in program Slovenskega štipendijskega sklad EGP in NFM. Univerza na Primorskem v okviru medinstitucionalnih krovnih sporazumov študentom omogoča tudi mobilnost izven EU, kot na primer San Diego State University (ZDA), Ball State University, Indiana (ZDA) in druge (več na spletni strani Univerze na Primorskem).

images ceepus EEA-NOR-LOGOS

Izmenjave študentom omogočajo rast na osebnem razvoju, dragocene življenjske izkušnje, spoznavanje novih kultur in sprejemanje novih izzivov, ki jih nedvomno lahko unovčijo pri iskanju zaposlitve po končanem študiju.

people-821624_1280

Več o izkušnjah študentov pa si lahko preberete na blogu »Turistica Exchanges You«: tukaj.

turistica exch

 

 

 

 

 

Poleg vse večjega števila naših študentov, ki se odpravijo na izmenjavo, je v porastu tudi število tujih študentov, ki se odločijo, da bodo del študija opravili na naši fakulteti.

DSC_0778-001

Mednarodni študenti na Turistici (poletni semester 2014/15)