Seznam partnerskih držav E+

V okviru programa Erasmus+ ima Turistica sklenjenih 49 sporazumov s tujimi visokošolskimi ustanovami, ki se ukvarjajo s turizmom in z njim povezanimi programi.

Seznam partnerski inštitucij Erasmus+