Kandidatna lista za izvolitev članov ŠS UP FTŠ in zapisnik 1. volilne komisije

Na podlagi sklepa volilne komisije Študentskega sveta UP FTŠ Turistice z dne 14. 12. 2015 se razglaša naslednja KANDIDATNA LISTA.

Objavljamo tudi zapisnik 1. seje volilne komisije, imenovane glede izvedbe volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice in druge organe UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2015/16, ki se je sestala 14. 12. 20105 ob 18. uri v prostorih UP FTŠ Turistice.


Iskanje