Izberi študij zase

Zakaj študirati na Turistici?

 

1. Ker ponujamo sodobne in atraktivne študijske programe na vseh treh stopnjah.

Skladno z Bolonjsko deklaracijo ponujamo:

– dva visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje: Management turističnih destinacij in Management turističnih podjetij;
– dva univerzitetna študijska programa prve stopnje: Turizem in Kulturni turizem;
– dva magistrska programa druge stopnje: Turizem in Dediščinski turizem ter
– doktorski program tretje stopnje: Inovativni turizem

Izvajamo redno in izredno obliko študija.

V študijskem letu 2017/18 pa smo pričeli z izvedbo visokošolsko strokovnega študijskega programa v angleškem jeziku Tourism Enterprise Management


2. Ker ima fakulteta sedež v Portorožu, v turistično najbolj razviti občini Piran, in poleg študija ponuja številne obštudijske dejavnosti.

Razgibano študentsko življenje na Turistici se kaže tudi v množici obštudijskih dejavnosti ter družabnih aktivnosti. Študentski svet UP FTŠ Turistice redno organizira Brucovanje, Turizmijado, ekskurzije in še mnogo več.

Študirali boste v prijetnem mediteranskem okolju, kjer je turizem del vsakdana, in tako že med študijem občutili utrip turističnega poslovnega okolja. Tukaj boste navezali doživljenjske prijateljske in poslovne stike.

md-03_003_orig (Large)

Vir: www.slovenia.info; Avtor: TZ Portorož


3. Ker je turizem ena najhitreje rastočih vej gospodarstva in s tem omogoča široko paleto možnosti zaposlitve.

Znanja, ki jih na Turistici razvijamo in podajamo, zagotavljajo visoko usposobljene strokovnjake za delo v turizmu.

Diplomanti UP FTŠ Turistice se zaposlujejo v dejavnostih znotraj turističnega sektorja in s turizmom povezanih dejavnostih. Visoko kakovostna in pestra ponudba študija tujih jezikov omogoča konkuriranje na delovna mesta, ki zahtevajo znanje tujih jezikov in komunikativnost zaposlenih tako doma kot v tujini. Specifična znanja zadovoljujejo potrebe za delo tudi v neprofitnih organizacijah, upravnih organih in organizacijah za promocijo turizma na lokalni, regijski in državni ravni.

“Znanje, ki ga razvijamo in predajamo našim študentom danes,
zagotavlja kompetentne strokovnjake v turizmu jutri.”


4. Ker ima Turistica v skladu z mednarodnim značajem turizma bogato mednarodno dejavnost.

Zanimanje za pridobivanja dodatnih mednarodnih znanj s področja turizma je med študenti vsako leto večje, saj se jih vse več odloča za študijsko izmenjavo in praktično usposabljanje v tujini in tako opravi del rednih študijskih obveznosti na partnerski instituciji v tujini (študijska izmenjava) ali prakso v podjetju v tujini (praktično usposabljanje).


5. Ker na Turistici uspešno poučujemo turizem že več kot 20 let!

Turistica je v dvajsetih letih delovanja razvila 9 sodobnih študijskih programov, izvedla 61 raziskovalnih, razvojnih in tržnih projektov, izdala čez 50 knjižnih publikacij s področja turizma, gostila čez 80 tujih predavateljev in podelila 2360 diplom.

imagesPrelistajte Zbornik ob 20-letnici delovanja Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem (1995-2015).

 

Brošura Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistici.

 

Več informacij o študiju:

– dodiplomski študij

– podiplomski študij