Publications

Serijske publikacije

Monografije

GAČNIK, Aleš (urednik) (2016),
UNESCO forum

BREZOVEC, Tomi; ur. (2015),
HISTUR - mostre - exhibitions

BREZOVEC, Tomi; ur. (2015),
HISTUR razstave - izložbe

ŠULIGOJ, Metod, ur. (2015),
Retrospektiva turizma Istre

ROK, Marija (2015),
Poti v zaposljivost

HROBAT Virgolet, Katja, et at., ur./eds. (2015),
Stone naratives: heritage, mobiliti, performance

NEMEC Rudež, Helena, ur. (2015),
Soustvarjanje v turizmu

NEMEC Rudež, Helena (2013),
Potovalna dejavnost v sodobnem okolju

JURINČIČ, Igor (urednik); PLANINC, Saša (urednik); VUK, Ninoslav (urednik) (2011),
ISTRA: avtentična destinacija dobrega počutja = [Istra]: autentična destinacija dobrog ugođaja,
Znanstvena monografija

IVANKOVIČ, Gordana; PLANINC, Tanja (2011),
Računovodske informacije za poslovno odločanje v turizmu,
Učbenik

NEMEC Rudež, Helena; ZABUKOVEC Baruca, Petra (2011),
Trženje turističnih destinacij,
Učbenik

MEKINC, Janez; DOBOVŠEK, Bojan (2011),
Varnost v turizmu,
Strokovna monografija

BREZOVEC, Aleksandra (urednica); JERE Lazanski, Tadeja (urednica) (2011),
TOURISM Management: Perspectives and Opportunities,
Znanstvena monografija

BREZOVEC, Aleksandra (urednik); MIKOLIČ, Vesna (urednik) (2010),
Turizem kot medkulturni dialog,
Zbornik znanstvenega srečanja

JUVAN, Emil (2010),
Destinacijski menedžment,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

ČEH, Živa (2010),
Communication and cultural differences in tourism,
Znanstvena monografija

IVANKOVIČ, Gordana; JERMAN, Mateja (2010),
Merjenje uspešnosti poslovanja v hotelirstvu,
Znanstvena monografija

SEDMAK, Gorazd (2010),
Avtentičnost turističnega proizvoda,
Znanstvena monografija

VODEB, Ksenija (2010),
Turistična destinacija kot sistem - 1. izd,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

KLANČNIK, Rok V. (2009),
Krizni menedžment, upravljanje nevarnosti in krizno komuniciranje v turizmu

BREZOVEC, Aleksandra; NEMEC Rudež, Helena (2009),
Marketing v turizmu: izhodišča za ustvarjalno razmišljanje in upravljanje,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

ČEH, Živa (2009),
From listening and reading to speaking and writing,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

KNEŽEVIĆ, Mladen; BIZJAK, Boštjan (2009),
Merjenja in nekateri merski instrumenti v turističnih raziskavah,
Znanstvena monografija

JURINČIČ, Igor (2009),
Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za turizem, 1. izd.,
Znanstvena monografija

IVANKOVIČ, Gordana (2009),
Osnove poslovnih financ - 1 izd.,
Učbenik

URAN, Maja; JUVAN, Emil (2009),
Strateški management v turizmu: oblikovanje strategije turizma in vloga deležnikov,
Znanstvena monografija

JERE Lazanski, Tadeja (2009),
Sistemski pristop in modeliranje kot metodi za oblikovanje strateških odločitev v turizmu,
Znanstvena monografija

SINKOVIČ, Ljudmila (2009),
Wortschatz im Tourismus A2 - B1,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

TRDAN, Lavrenčič, Marija (2008),
Grammatik im Tourismus: A1-A2 mit Losungen,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

ČEH, Živa (2007),
Doing business in tourism,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

VODEB, Ksenija (2007),
Ćezmejna turistična destinacija,
Znanstvena monografija

BREZOVEC, Aleksandra; SEDMAK, Gorazd; VODEB, Ksenija (2007),
Srce Istre. Kulturna dediščina skozi oči turistične javnosti,
Znanstvena monografija

BREZOVEC, Aleksandra (2007),
Na sončni strani: Turistični konstrukt podobe države

OVSENIK, Marija; AMBROŽ, Milan (2006),
Upravljanje sprememb poslovnih procesov - 1. natis,
Znanstvena monografija

NEMEC Rudež, Helena (2006),
Intelektualni kapital v turizmu,
Znanstvena monografija

OVSENIK, Rok; KIERETA, Iwona (ur.), (2006)
Destination Management

ČEH, Živa (2006),
Slovenia as a tourist destination: coursebook for students of tourism,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

KNEŽEVIĆ, Mladen (2006),
Statistika z uporabo računalnika,
Učbenik

CVIKL, Helena; BREZOVEC, Tomi (2006),
Uvod v turizem,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

URAN, Maja (2006),
Strategije v turizmu,
Univerzitetni učbenik z recenzijo

NEMEC, Rudež, Helena; BOJNEC, Štefan (2005),
Ekonomika turizma,
Gradivo za vaje

KRIBEL, Zvonko (2005),
Informatika v turizmu,
Delovni zvezek

AMBROŽ, Milan (2005),
Sociologija turizma,
Izhodišča za proučevanje potovalnih kultur

GODNIČ Vičič, Šarolta (2004),
The problem-based learning project: handbook for students

ČEH, Živa (2004),
Course book for first year students,
Univerzitetni učbenik z recenzijo - 1. natis

URAN, Maja (2004),
Zagotavljanje kakovosti storitev v hotelskih podjetjih,
Znanstvena monografija

TRUNKL, Robert (2003),
Izbrane vsebine psihologije za boljše razumevanje turizma,
Visokošolski učbenik z recenzijo

BREZOVEC, Aleksandra (2000),
Marketing v turizmu: izhodišča za razmišljanje in upravljanje [Sergio Gobbo],
Visokošolski učbenik z recenzijo (recenzija Janeza Planina, Zlatko Jančič)

E-publikacije

PERIĆ, Marko; KRSTINIĆ Nižić, Marinela (urednik) (2015),
Zero Waste Guidelines for Events and Festivals

MUŠIČ, Katarina; KOCIPER, Tina; SIKOŠEK, Marijana (urednik) (2014),
Turizem in management. Na poti k uspešni poslovni prihodnosti,
Večavtorska monografija / Proceedings

IVANKOVIČ, Gordana; JERMAN, Mateja (2014),
Poslovne finance v turizmu

4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo. Turizem, izobraževanje in management (2013),
Soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti. Zbornik povzetkov.