Zaključek projekta DOSTOPinTUR

Zaključek projekta DOSTOPinTUR

Kategorija: Dogajanje

S predstavitvijo v Domu paraplegikov Pacug se je zaključil projekt DOSTOPinTUR – Razvoj učne baze za delo z gibalno oviranimi osebami v turizmu. V projekt so bile vključene študentke Zdravka Jamnik, Nina Klančar in Sintia Marič s Fakultete za turistične študije in študenta Tamara Pavlovič in Maj Kranjc s Fakultete za zdravstvene vede.

Skupaj z mentorji, dr. Janjo Gabruč, mag. Zorano Medarić (UP FTŠ) in dr. Mirkom Prosenom (UP FVZ) ter delovno mentorico, direktorico Doma paraplegikov Pacug, Jano Rožaj in ob pogovorih z gibalno oviranimi gosti, so študenti na delovnih dneh iskali rešitve za:

  • boljše informiranje in povečevanje senzibilizacije (sezonsko) zaposlenih in potencialno zaposlenih (študentov) o ovirah, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani gostje in o strategijah premagovanja teh ovir, s poudarkom na strategijah, ki so v pomoč turističnim delavcem pri delu z gibalno oviranimi gosti;
  • izboljšanje dostopnosti in formata informacij za goste v Domu paraplegikov Pacug (DPP); pri čemer so študentje pripravili podroben format informacij o infrastrukturnih prilagoditvah DPP (besedni opis/fotografija/tloris), ki vključuje seznam pripomočkov in druge prilagojene storitve/ponudbo Doma paraplegikov Pacug.

 


VABILO

V petek, 29.6.2018, s pričetkom ob 9.00 uri bo
v Domu paraplegikov Pacug (Pacug 10) potekal
Zaključek projekta DOSTOPinTUR.

Na dogodku bodo predstavljeni rezultati projekta, v okviru katerega smo študentje in mentorji poskušali odgovoriti na tri pereča vprašanja in sicer:

(1) Kako IZBOLJŠATI DOSTOPNOST DO INFORMACIJ, ki jih za svoje goste pripravljajo v Domu paraplegikov Pacug?;

(2) Kako IZBOLJŠATI ODNOS zaposlenih do gibalno oviranih oseb v turizmu?; ter

(3) Kako POVEČATI SENZIBILIZACIJO IN KOMPETENCE študentov oz. potencialnih zaposlenih za delo z gibalno oviranimi osebami?

Vabljeni, da prisluhnete odgovorom!

Pedagoški mentorici: Janja Gabruč in Zorana Medarić


Iskanje