“Mobilni učitelji” v Sarajevu

“Mobilni učitelji” v Sarajevu

Turistica sodeluje pri operaciji »Mobilni učitelji UP 2017/2018«, v okviru katere se bo več visokošolskih učiteljev in sodelavcev Turistice v letu  2018 udeležilo 3-mesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Poleg pedagoškega dela bodo sodelovali pri raziskovalnem in drugem strokovnem delu ter drugih oblikah sodelovanja. S tem bodo prispevali k večji odprtosti Univerze, predvsem pa k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

S koncem marca 2018 je svojo mobilnost v BIH pričel tudi sodelavec dr. Marko Kukanja. Spodaj si lahko preberete njegova poročila.


POROČILO – APRIL 2018

V okviru javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018« sem 29. 3. 2018 pričel trimesečno gostovanje na Ekonomski fakulteti v Sarajevu, Katedri za marketing. Moj gostitelj je dr. Almir Peštek, član Katedre za marketing, ki poleg marketinškega področja aktivno preučuje tudi turizem. S kolegom sva organizirala izjemno zanimivo predavanje o turizmu v Sloveniji, pri čemer smo se posvetili primerjavi in iskanju skupnih razvojnih potencialov obeh držav. Na fakulteti se aktivno srečujem tudi z ostalimi člani katedre, obenem pa me kolega uvaja v mentorsko delo s študenti, kar pripomore k izmenjavi dobrih praks na področju didaktičnih ter pedagoško-raziskovalnih pristopov. Kolege predvsem zanima moj/naš pogled na turizem. Prednost vsekakor predstavlja tudi moje znanje jezika, saj se s kolegi in študenti sporazumevam v njihovem materinem jeziku.

Aktivno se posvečam(o) tudi skupnemu projektno-raziskovalnemu delu ter iskanju vzajemnih, dolgoročnih možnosti za sodelovanje. Obe državi imata namreč (tudi) skupno zgodovino, številne primerjalne prednosti in podobne dolgoročne ambicije, kar nedvomno odpira priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo tudi v prihodnje. Dr. Peštek je poleg pedagoško – raziskovalnega dela izjemno aktiven tudi v gospodarskem ter družbeno-političnem življenju. Aktivno se posveča razvoju gospodarstva in turizma v BIH, zaradi česar veliko časa namenimo mreženju ter identifikaciji razvojnih potencialov države, predvsem na področju razvoja podjetništva, gastronomskega, ruralnega in temačnega turizma. BIH ter okolica Sarajeva namreč ponujajo številne razvojne priložnosti na predhodno omenjenih področjih. V tem pogledu velja omeniti neposredno bližino olimpijskih centrov Bjelašnica in Jahorina, vodnato in zeleno pokrajino, bližino številnih spomenikov (npr. Sutjeska in Srebrenica) ter prepoznavno »Balkansko kuhinjo«, ki se je razvila/sooblikovala pod zgodovinskim vplivom številnih narodov in narodnosti, ki so s svojimi nacionalnimi kuhinjami sooblikovali njen današnji fenomen.

Pri iskanju razvojnih potencialov je zanimivo predvsem dejstvo, da so številni mladi podjetniki bivši študentje EFSA in prof. Peštka. Slednje je nedvomno tudi posledica premišljenega didaktičnega pristopa, saj poučevanje marketinga temelji na aktivnem povezovanju s poslovnim okoljem že tokom študija. Med študijem se študentje osredotočajo na študije primerov iz realnega (poslovnega) okolja, pri čemer je ključnega pomena identifikaciji primerov najboljših praks v gospodarstvu ter povezovanje prakse s teoretičnimi izhodišči. Pri identifikaciji primerov dobrih praks (predvsem na področju razvoja trajnostnega turizma) imamo vsekakor tudi Slovenci (in Turistica) kaj pokazati!

V sklopu nadaljnjega načrtovanja dolgoročnega sodelovanja z Univerzo na Primorskem sva se z dr. Peštkom v preteklem mesecu večkrat srečala tudi s kolegi iz Prirodno matematičkog fakulteta (PMF) iz Sarajeva. S kolegi iz PMF-a na Turistici že uspešno sodelujemo. Ker želimo dosedanje uspešno sodelovanje še poglobiti, smo napore usmerili v iskanje dolgoročnih sinergijskih učinkov za obe inštituciji.

Poleg tekočih obveznosti, sem v rednih stikih tudi s kolegi iz Turistice, predvsem projektnim timom QneST. Ker pa se bliža čas referendumov in volitev, je potrebno pravočasno pomisliti tudi na vestno izpolnjevanje državljanskih obveznosti, saj glasovanje na konzularnem predstavništvu v tujini zahteva predčasno najavo volitev v tujini.

Foto: Marko Kukanja, osebni arhiv


POROČILO – MAJ 2018

Ker je pedagoški proces pri predmetih iz področja trženja zelo dinamičen ter usmerjen v analizo primerov iz realnega (poslovnega) okolja, smo se v tem mesecu večkrat srečali na terenu. Udeležili smo se konference Inhoreca 2018, kjer so potekala številna predavanja s področja turizma, posebej zanimiva pa je bila panelna diskusija o stanju in  perspektivah v turizmu BIH, ki jo je s predstavniki turističnega gospodarstva in turističnih organizacij vodil prof. Peštek. Udeleženci ugotavljajo, da je Slovenija referenčni primer dobre prakse v turizmu za področje JV Evrope (Balkana), zato smo v nadaljevanju prediskutirali nadaljnje možnosti za sodelovanje. Sogovorniki si predvsem želijo (še) aktivnejše sodelovanje tako s slovenskim turističnim gospodarstvom kot slovenskimi raziskovalno – izobraževalnimi inštitucijami. Posledično je bila UP FTŠ Turistica povabljena k aktivni soudeležbi na prihodnji prireditvi ter soorganiziranju 1. skupne regijske konference s področja turizma. Sogovornike zanimajo predvsem naše izkušnje pri sistemskem organiziranju in vodenju turizma na državni in lokalni ravni, turističnih politikah, aktivnostih ter vlogi Slovenske turistične organizacije (STO) pri trženju in razvoju inovativnih turističnih produktov (s poudarkom na gastronomiji), mreženju ter razvoju trajnostnega turizma. V tem pogledu je zanimiva predvsem Zelena shema slovenskega turizma, kjer prevzemamo vodilno vlogo tako v regionalnem kot svetovnem merilu. Na Turistici trenutno izvajamo Adrion projekt QneST, ki obravnava tematiko trajnostnega turizma v Jadransko – jonski regiji, zato smo predstavili in izmenjali tudi projektne izkušnje in izsledke raziskovanja, saj menimo, da bodo projektne rešitve zagotovo doprinesle tudi k razvoju trajnostnih oblik turizma v BIH. Številne podobnosti med državama (geografska in kulturna umeščenost, medkulturna raznovrstnost ter biotska pestrost) in skupna polpretekla zgodovina namreč ponujajo številne možnosti za čezmejno sodelovanje. V tem pogledu se obe inštituciji, tako EFSA kot UP FTŠ Turistica, nedvomno trudita vzpostaviti še trše temelje skupnega znanstveno – raziskovalnega sodelovanja.

Na drugem srečanju na terenu smo se dotaknili tematike 1. svetovne vojne. Temačni turizem predstavlja posebno obliko tematskega turizma ter na širšem območju nemirnega Balkana ponuja številne priložnosti za razvoj tematskih turističnih produktov. Sarajevo ima sloves mesta, ki je zaradi tragičnega uboja prestolonaslednika, svetovno civilizacijo popeljalo v t.i. veliko vojno. Ker letos mineva sto let zaključka 1. sv. vojne, smo na terenu poizkušali identificirati skrite in pozabljene zgodovinske potenciale, ki predstavljajo osnovo za razvoj novih tematskih turističnih produktov. Protokol terenskega dela je potekal predvsem skozi oči obiskovalca in odkrivanje (diskusijo) prezrtih znamenitostih mesta. Cilj tovrstnih aktivnosti je ponuditi inovativne in poučne turistične produkte, ki nagrajujejo »tipske« itinerarje turističnih ponudnikov. V tem pogledu državi povezuje tudi Soška fronta, saj so se številne vojaške enote iz območja današnje BIH bojevale prav na Soški fronti. Turistica je v preteklosti uspešno izvedla projekt Histur, ki je obravnaval zgodovino in dediščino turizma na Istrskem polotoku, zato smo izmenjali tudi projektne izkušnje in identificirali možnosti skupnega sodelovanja v prihodnosti.

Letos pa ne mineva zgolj sto let zaključka velike vojne, temveč je ob stoletnici smrti Ivana Cankarja Republika Slovenija leto 2018 razglasila za Cankarjevo leto. Ob tej priložnosti je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Sarajevu sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Sarajevu ter Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani organiziralo cikel predavanj posvečenih Ivanu Cankarju. Dogodek je pomemben tudi zato, ker je Ivan Cankar dramo Hlapci napisal ravno med svojim bivanjem v Sarajevu! Po velikemu pisatelju, esejistu, pesniku in dramatiku je mesto Sarajevo ponosno poimenovalo eno izmed svojih glavnih mestnih ulic, v mestu pa deluje tudi slovenska izseljenska matica – Slovensko društvo (SD) Cankar iz Sarajeva.

This slideshow requires JavaScript.

 


Iskanje