“Mobilni učitelji” v San Diegu

“Mobilni učitelji” v San Diegu

Turistica sodeluje pri operaciji »Mobilni učitelji UP 2017/2018«, v okviru katere se bo več visokošolskih učiteljev in sodelavcev Turistice v letu  2018 udeležilo 3-mesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Poleg pedagoškega dela bodo sodelovali pri raziskovalnem in drugem strokovnem delu ter drugih oblikah sodelovanja. S tem bodo prispevali k večji odprtosti Univerze, predvsem pa k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

Z januarjem je svojo mobilnost v ZDA pričel tudi sodelavec dr. Dejan Križaj. Spodaj si lahko preberete prvi poročili.


V okviru javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018« sem 3.1.2018 pričel trimesečno gostovanje na San Diego State University (SDSU), moj gostitelj je dr. Vinod Sasidharan, ki se pedagoško ter raziskovalno ukvarja s trajnostnim turizmom in je Service Learning direktor SDSU programa Service Learning and Community Engagement (SLCE).

http://servicelearning.sdsu.edu/contact-us

http://htm.sdsu.edu/about_us/profile/vinod-sasidharan

V sklopu predmeta »Sustainable tourism planning«, katerega soizvajalec sem, me dr. Sasidharan uvaja v zgoraj omenjeni Service Learning koncept. Gre za način učenja, ki študentom ponuja priložnosti za povezovanje z lokalno skupnostjo skozi izvajanje raziskav, povezanih z reševanjem realnih izzivov na terenu. Tovrstni pristop poskuša krepiti vezi in dobrobit lokalne skupnosti z jasno oblikovanimi učnimi rezultati učencev in s SLCE usklajenim načinom ocenjevanja njihovih učnih dosežkov. SDSU univerza skozi tovrstno izobraževanje sodeluje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in/ali mednarodnimi pobudami, agencijami in partnerji, ki v svoje delovanje vključujejo prakse in storitve povezane s socialno pravičnostjo.

Predmet »Sustainable tourism planning« temelji na zgornjem principu. Osredotoča se na “trajnostna doživetja v turističnih okoljih” ter poudarja pomen trajnostnih standardov, inovacij in najboljših tovrstnih praks v turistični industriji. S sodelovanjem študentov v skupinskih, izkustvenih, skupnostnih, storitvenih in učnih dejavnostih jim ta predmet omogoča uvide, kako lahko trajnostni razvoj dosežemo s pomočjo nastanitvenih in turističnih raziskovalno-razvojnih aktivnostih, ki se osredotočajo na družbo, kulturo ter naravno okolje.

Ker gre za sodelovanje z lokalno skupnostjo, pri predmetu sodeluje tudi za lokalno (tudi turistično) gospodarstvo in skupnost izredno pomemben lokalni partner Balboa Park ter predstavniki njegovega posebnega oddelka oz. programa: Balboa Park Cultural Partnership Sustainability Program (BPCP). Park se razteza na ca. 500 hektarjih in združuje 16 pomembnih muzejev in drugih institucij, med drugim svetovno znani San Diego ZOO. Več informacij: https://en.wikipedia.org/wiki/Balboa_Park_(San_Diego)

Januarsko poročilo dr. Dejana Križaja si preberite: tukaj

Februarsko poročilo dr. Dejana Križaja si preberite: tukaj

Marčevsko poročilo dr. Dejana Križaja si preberite: tukaj


Iskanje