Galerija AvanTuristica: Odstrta dediščina Slovenije

Galerija AvanTuristica: Odstrta dediščina Slovenije

Kategorija: Dogajanje Kultura

RAZSTAVA »ODSTRTA DEDIŠČINA SLOVENIJE« SKOZI OBJEKTIVE FOTOGRAFOV NAS VODI V EVROPSKO LETO KULTURNE DEDIŠČINE

ČAS JE ZA KULTURNI TURIZEM. TUDI NA SLOVENSKEM.

Fotografska razstava »Odstrta dediščina« nas na zelo komunikativen način popelje v prvo evropsko leto kulturne dediščine (2018). Pa ne le to! Vodi nas tudi v novo ero slovenskega turizma, ki bo naslednja štiri leta še kako kulturno zaznamovana. Prvi dve leti bosta prioritetno povezani s kulturo oz. kulturnim turizmom, tretje in četrto leto pa z gastronomijo oz. gastronomskim turizmom. Pred nami je torej čas za KULTURNI TURIZEM. Tudi na Slovenskem.

V evropsko leto kulturne dediščine vstopamo z najrazličnejšimi dogodki in projekti z namenom vzpodbuditi zanimanje za odkrivanje in raziskovanje bogate in raznolike evropske kulturne dediščine. Povečati se želi zavest o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepiti občutek pripadnosti k skupni evropski identiteti. Da se ne bomo prepoznavali le lokalno, regionalno in nacionalno, ampak tudi v kontekstu skupnega evropskega prostora.

Evropsko leto kulturne dediščine 2018 izpostavlja naslednje poudarke:

  • Pomen kulturne dediščine za družbo: kulturna dediščina je osrednji sestavni del kulturne identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga.
  • Prispevek kulturne dediščine h gospodarstvu: gospodarski potencial dediščine za podpiranje kulturnih in kreativnih industrij, spodbujanje ustvarjanja in inovacij, promoviranje trajnostnega turizma, krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja.
  • Vloga kulturne dediščino v evropski kulturni diplomaciji.
  • Pomen varstva in ohranjanja naše skupne kulturne dediščine.

Med desetimi evropskimi iniciativami, vezanimi na komuniciranje projekta v letu 2018, je velik poudarek namenjen vzpodbujanju zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladini. Aktivno in participativno vključevanje čim večjega števila deležnikov namreč sodi med temeljna izhodišča projekta, oblikovanih že decembra 2014 in objavljenih v Uradnem listu Evropske unije pod oznako C 463. Še zlasti na Slovenskem pa smo lahko veseli izpostavljanja pomena in prispevka kulturne dediščine h gospodarskemu in trajnostnemu razvoju ter k okrepljenemu sodelovanju in iskanju sinergij med različnimi vladnimi in nevladnimi deležniki.

Leto 2018 izpostavlja kulturno dediščino kot osrednjo komponento kulturne identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga. Kulturna dediščina nam pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost, ne le našo, ampak tudi evropsko, kar se odraža tudi v nacionalnem sloganu: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.”

»Sharing heritage« je eden od sloganov projekta Evropskega leta kulturne dediščine 2018 z namenom, da nam naša kulturna dediščina pripoveduje o naši deljeni evropski zgodovini, ne glede na to, kje smo doma.

Fotografska razstava »Odstrta dediščina« govori o komuniciranju in deljenju dediščine, tako snovne kot še zlasti nesnovne. Navdaja nas z občutkom spoštovanja do ohranjanja številnih tradicionalnih znanj in veščin, pa naj gre za peko kruha, lončarstvo, solinarstvo, splavarjenje, planšarstvo in bloško smučanje ali za živo tradicionalno pustno kulturo, plesno in glasbeno izročilo. Opozarja nas na monumentalno arhitekturno dediščino, krhkost premične kulturne dediščine in tudi na pomen raziskovanja in varovanja kulturne dediščine. Zastavlja pa nam tudi vprašanje, kako misliti kulturno dediščino v turizmu in kako jo vključevati v strateško kreiranje turističnega razvoja!?

Brez sodobnih znanj ne bo šlo! Še zlasti ne brez tistih, ki nas vodijo h kreativnemu in inovativnemu povezovanju dediščine s turizmom! Zato potrebujemo nov tip kritičnih, senzibilnih in odgovornih turističnih profesionalcev. Zato potrebujemo univerzitetni študijski program Kulturni turizem! In ta potrebuje, ne le v času Evropskega leta kulturne dediščine 2018, ampak vsaj še v nadaljnjih štirih letih, veliko moje, tvoje, naše in vaše naklonjenosti ter podpore, tako na ravni fakultete kot univerze! To je naša skupna odgovornost in razvojna priložnost hkrati.

Piše: dr. Aleš Gačnik


Društvo popotnih fotografov in fotoreporterjev

Društvo popotnih fotografov in fotoreporterjev je bilo ustanovljeno decembra leta 2003. Trenutno šteje preko 300 članov. Zasnovano je bilo z željo, da bi fotografije slovenskih popotnikov, ki  vsako leto nastajajo v mnogih svetovnih velemestih, puščavah, gorah, deževnih pragozdovih, savanah in na obalah oceanov dvignili na višji, bolj kakovosten nivo. Velik pomen pripisujejo izobraževanju fotografov v obliki predavanj, fotografskih delavnic ali delu na terenu. Številni člani društva tudi aktivno sodelujejo z raznimi domačimi in tujimi časopisi in revijami. Kot fotoreporterji beležijo lepe, privlačne in barvite pa tudi črno bele, žalostne in tragične trenutke sodobnega sveta.

Na društvenih srečanjih izmenjujejo ideje tako fotografi začetniki, ki so šele pred kratkim spoznali čarobno moč svetlobnega zapisa kot profesionalni mojstri, ki jim fotografija daje vsakdanji kruh. V zadnjih letih so priredili že kar nekaj društvenih razstav z različno tematiko.
Marsikateri član je tudi sodeloval in bil nagrajen na prestižnih fotografskih razstavah ali natečajih.

Kontakt: predsednik društva – Iztok Bončina (Iztok.Boncina@guest.arnes.si)


Vabilo

Katedra za kulturni turizem UP FTŠ Turistice ter
Društvo popotnih fotografov in fotoreporterjev

ob evropskem letu kulturne dediščine
vabita na odprtje fotografske razstave

Odstrta dediščina Slovenije

v sredo, 17. januarja 2018, ob 13.00

v Galeriji Avanturistica na UP FTŠ Turistici, Obala 11a, 6320 Portorož.

Razstava bo odprta v januarju in februarju 2018.

Razstavljavci: Aleksandra Jereb, Arne Hodalič, Boštjan Zajc, Gal Kušar, Iztok Bončina, Katja Bidovec, Kristina Brumat, Mankica Kranjec, Marjan Gresl, Martina Budal,  Nataša Hostnik, Tomaž Velechovsky, Tone Štamcar.


Iskanje