Strokovno omizje FuTuristica: Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo

Strokovno omizje FuTuristica: Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo

Kategorija: Dogajanje Zanimivo

V torek, 28.11.2017, je bilo  v prostorih UP Fakultete za turistične študije Turistica organizirano strokovno omizje na temo Pritiski in vplivi turizma na naravo, družbo in infrastrukturo. Namen srečanja je bila predstaviti izkušnje in podatke o dejanskih vplivih oziroma pritiskih turizma na slovensko družbo in naravno okolje. Omizja so se udeležili predstavniki sedmih organizacij in podjetij, katerih dejavnost  je povezana s turizmom v RS.  Posvet sta oplemenitila prispevka poznavalcev turizma in njegovih vplivov na Islandiji in Kraljevini Tajski.

Ključni ugotovitvi posveta sta, da ima Slovenija še veliko zmogljivosti na področju turizma ter  da rast turističnega obiska ne predstavlja neobvladljive grožnje družbi in naravi. Potrebno pa je aktivneje in konkretno informirati javnost o tem, katere aspekte kakovosti življenja v RS lahko pripišemo turizmu.

Udeleženci posveta se bodo ponovno sestali pomladi 2018 kjer bodo turističnemu gospodarstvu podali konkretne napotke in usmeritve za zmanjšanje negativnih vplivov turizma na naravno in družbeno okolje.

Galerija: 


Iskanje