2. prijavni rok na programe 1. stopnje od 22. do 29. avgusta

2. prijavni rok na programe 1. stopnje od 22. do 29. avgusta

Prosta mesta za vpis v 2. roku:

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA Redni Izredni
Turizem – UN 18 /
Kulturni turizem – UN 24 /
Management turističnih destinacij – VS – Ljubljana / 21
Management turističnih podjetij – VS 27 /
Management turističnih podjetij – VS izvedba v angleščini / 30

Letošnja novost v 2. prijavnem roku je, da se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo poleg kandidatov, ki se niso prijavili v 1. prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v 1. prijavi naštetih študijskih programov, tudi kandidati, ki se niso vpisali v štud. program, v katerega so bili sprejeti v 1. prijavnem roku oz. so se iz tega štud. programa izpisali do vključno 18. avgusta 2017. Tretjega prijavnega roka pa letos ni več.

Več informacij je na naslednji povezavi.

Prijava preko eVŠ


Iskanje