Turistica uspešna pri Erasmus+ izmenjavah tudi izven EU

Turistica uspešna pri Erasmus+ izmenjavah tudi izven EU

Na UP FTŠ Turistici se zavedamo pomena mednarodnih obiskov, zato aktivno delujemo tudi v programu Erasmus+ in iz leta v leto večamo obisk uglednih tujih predavateljev in sodelavcev. Maj 2017 je bil za Turistico pomemben mesec. Uspešno smo zaključili vse načrtovane aktivnosti v okviru prvega Erasmus+ projekta mobilnosti posameznikov med programskimi in partnerskimi državami (KA107) in realizirali vse načrtovane mobilnosti s partnerskimi univerzami iz Združenih držav Amerike.

Program Erasmus+  omogoča udeležencem ter univerzam pridobitev novih znanj in izmenjavo izkušenj, pozitiven vpliv na osebni in profesionalni razvoj ter na spremembe v pedagoškem procesu.

V obdobju od junija 2015 do maja 2017 smo na Turistici realizirali 12 mobilnosti s partnerskimi univerzami iz ZDA; 6 odhodnih in 6 prihodnih, tako z namenom poučevanja kot usposabljanja.

Dohodne mobilnosti z namenom poučevanja:

Dohodne mobilnosti z namenom usposabljanja:

Odhodno mobilnosti z namenom poučevanja:

Odhodne mobilnosti z namenom usposabljanja:

Turistica je vključena v Erasmus+ projekte mobilnosti posameznikov med programskimi in partnerskimi državami (KA107) tudi v pogodbenem letu 2016 in 2017. V okviru teh načrtujemo kar 18 novih mobilnosti v naslednjih državah; ZDA, Avstralija, Japonska, Kitajska, Argentina, Bosna in Hercegovina ter Srbija.


Iskanje