Projekt: Kreativne ideje za podjetniško soustvarjanje novih turističnih proizvodov

Projekt: Kreativne ideje za podjetniško soustvarjanje novih turističnih proizvodov

Kategorija: Študenti Zanimivo

Iskanje istrskega zlata, priprava istrske marende ter eliksirja zdravja in lepote

Študentje nabirali praktične izkušnje z ustvarjanjem novih kulinaričnih turističnih doživetij v zaledju slovenske Istre

 Portorož, 30.6.2017 – Včeraj so študentje Fakultete za turistične študije TURISTICA in Fakultete za management Koper skupaj z mentorji predstavili predlog novih turističnih doživetij v zaledju slovenske Istre, ki so jih s praktičnim delom in povezovanjem z gospodarstvom razvili v okviru nacionalnega razpisa »Po kreativni poti do znanja«. Gre za integralen turistični produkt, ki na inovativen način prek avtentičnih istrskih zgodb gradi zanimiva kulinarično obarvana doživetja ter odgovarja na izzive nizke sezone in povezuje turistične ponudnike v zaledju slovenske Istre. 

 Namen novega turističnega produkta je bil oblikovati edinstveno doživetje, ki bo zanimivo za izbrane ciljne skupine turistov v zaledju slovenske Istre v času nizke sezone in ki bo v skupnem nastopu povezalo turistične ponudnike istrskega zaledja. V sklopu štiri mesece trajajočega projekta »Kreativne ideje za podjetniško soustvarjanje novih turističnih proizvodov« so študentje turizma in managementa v sodelovanju z mentorji, svetovalnim marketinškim podjetjem in turističnimi ponudniki slovenske Istre preverili dejansko stanje in potrebe na trgu ter oblikovali predlog novih turističnih doživetij.

V novem turističnem produktu so povezali tri dimenzije istrskega zaledja, in sicer naravo, kolesarske poti in gastronomijo. Osnovo novega turističnega produkta predstavljajo tri obstoječe kolesarske poti v istrskem zaledju, ki so jih študentje nadgradili s tremi edinstvenimi kulinarično obarvanimi doživetji in avtentičnimi lokalnimi zgodbami. To so: Priprava tradicionalne istrske malice (marende), Iskanje istrskega tekočega zlata ter Priprava eliksirja zdravja in lepote. V njih so združili istrsko kulinariko, oljčno olje, istrsko tradicijo in običaje ter tudi zdravje in aktivnost.

Produkt na treh zaokroženih kolesarskih poteh omogoča tri različne oblike kulinaričnih doživetij ter druge znamenitosti in ponudbo, obiskovalcu pa omogoča individualno načrtovanje poti z izbiro vseh ali samo določenih doživetij in aktivnosti (produkt po meri). Tako bi obiskovalec lahko poleg treh kulinaričnih doživetij izbiral tudi znamenitosti, ki bi si jih rad ogledal na poti, prenočitvene namestitve ter gostinske ponudnike za klasično pokušino tipičnih istrskih jedi.

Izbrane tri kolesarske poti z nadgrajenimi kulinaričnimi doživetji bi bile predstavljene z interaktivnim zemljevidom in aplikacijo, ki bi omogočala poljubno sestavljanje doživetij na izbrani kolesarski poti z oceno časa in zahtevnosti, s tem pa tudi individualno oblikovanje prilagojenega celovitega doživetja. Produkt bi s svojo vsebino bil zanimiv predvsem za goste v času nizke sezone, ustrezen pa bi bil tudi za začetne in končne mesece visoke sezone.

V vseh treh predlaganih kulinaričnih doživetjih v zaledju slovenske Istre obiskovalci aktivno sodelujejo. Pri pripravi tradicionalne istrske malice (marende) obiskovalci spoznavajo tipične istrske jedi in si ob spremljavi tradicionalne istrske glasbe in pod mentorstvom domačina sami pripravijo istrsko marendo. Malico lahko pojejo v tipični istrski kuhinji ali na prostem v oljčniku ali vinogradu ob spremljavi tradicionalne istrske glasbe. Drugo doživetje je Iskanje istrskega tekočega zlata, kjer obiskovalci spoznavajo skrivnosti istrske oljke in oljčnega olja. Doživetje poteka kot igra iskanja zaklada v oljčniku, prepletena z legendo o Istrski belici. Obiskovalci spoznavajo različne sorte oljk, okusijo istrsko tekoče zlato ter se naučijo prepoznati njegovo vrhunsko kvaliteto.  Pri pripravi eliksirja zdravja in lepote  se obiskovalci seznanijo z čudežnimi zdravilnimi učinki oljčnega olja ter si sami izdelajo svoj eliksir zdravja in lepote.

Študentje so si v okviru projekta, ki je potekal v sklopu nacionalnega programa za spodbujanje povezovanja med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom »Po kreativni poti do znanja«, na konkretnem primeru iz prakse nabirali praktične podjetniške in trženjske izkušnje  ter razvijali ključne veščine komunikacije, projektnega managementa in timskega dela. S turističnimi ponudniki in drugimi predstavniki turističnega gospodarstva so tako preverili možnosti za realizacijo produkta ter pridobili dragocene dodatne informacije iz trga.  Udeleženci projekta si želijo, da bo predstavljen predlog služil tudi kot primer dobre prakse in pobuda k sodelovanju med različnimi deležniki pri  soustvarjanju turistične ponudbe in skupnem trženjskem nastopu. S projektom želijo posredno ozavestiti ključne akterje v panogi o pomenu in možnih učinkih, ki jih prinaša načrtovanje ter sistematično in skupno izvajanje marketinških aktivnosti. Prav tako želijo ozaveščati o pomenu razvoja tržne znamke v turizmu, oblikovanja doživljajskih zgodb in njihovega konsistentnega komuniciranja skozi različne kanale ter o pomenu prisotnosti na spletnih/digitalnih medijih kot ključnih komunikacijskih orodjih v turizmu in njihovi učinkoviti uporabi.

V okviru projekta je sodelovalo osem študentov Fakultete za turistične študije Turistica in Fakultete za management v Kopru skupaj s pedagoškima mentorjema doc. dr. Mihom Lesjakom (UP FTŠ) in viš. Pred. Katarino Košmrlj (UP FM) ter delovno mentorico iz gospodarstva, Janjo B. Šuler (LANARA Consulting d.o.o.).

Za dodatne informacije:

Doc. dr. Miha Lesjak, Fakulteta za turistične študije  TURISTICA

e: miha.lesjak@fts.upr.si, m: 041 392 992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Iskanje