GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem

GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem

Kategorija: Splošno

Projekt, v okviru katerega bo našo Univerzo na Primorskem obiskalo 66 tujih predavateljev.

V študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018 bo študijske in raziskovalne vsebine na UP FTŠ Turistici obogatelo 8 gostujočih profesorjev iz tujine. Turistica bo tako zasledovala cilje pospeševanja mednarodne vpetosti, internacionalizacije študijskega procesa ter raziskovanja na fakulteti.

Gostili bomo profesorje iz Izraela, Švedske, Švice, ZDA in Združenega kraljestva.

Vabila na predavanja bomo objavljali sproti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava na www.eu-skladi.si


Iskanje