Projekt: Načrtovanje in izvedba trženjskih aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gourmet kave na evropski trg (NITAkava)

Projekt: Načrtovanje in izvedba trženjskih aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gourmet kave na evropski trg (NITAkava)

Fakulteta za turistične študije – Turistica, Univerze na Primorskem svojim študentom v času študija nudi tudi pridobivanje praktičnih kompetenc, ki so vse bolj pomembne pri vstopu na trg dela. V okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega znanja je UP FTŠ Turistica pridobila 5 projektov med katerimi je tudi projekt Načrtovanje in izvedba trženjskih aktivnosti ob uvedbi nove blagovne znamke gourmet kave na evropski trg (NITAkava).  Projekt uvedbe zelene kave visoke kakovosti, oziroma specialty coffee na evropski trg smo oblikovali pod mentorstvom mednarodnega poslovneža in strokovnjaka s področja kave Roka Fabjana. Ta se je za sodelovanje v projektu odločil saj želi prispevati k strokovni rasti študentov hkrati pa želi evropskim pražilnicam kave olajšati dostop do najboljših brazilskih kav.

V teamu poleg študentov UP FTŠ Turistice Turistice sodelujejo tudi študenti s Fakultete za management, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Fakultete za design, Filozofske fakultete, Ekonomske fakultete ter Fakultete za računalništvo in informatiko. Študentka UP FTŠ turistice Kristina Nagode je k projektu pristopila takoj, ko je izvedela zanj, saj kot pravi ob kavi uživa vsak dan in ji veliko pomeni poznavanje celotnega processa, ki pripelje do aromatičnega užitka. Po prvem mesecu je z delom zadovoljna in se že veseli novih izzivov, saj gre za zanimivo izkušnjo, ob kateri se ji bržkone porodi tudi kakšna kreativna ideja za nadaljnje udejstvovanje v turizmu.


Iskanje