Nadaljevanje študija vpisanih študentov na študijski program “Hotelirstvo in turizem”, ki je bil akreditiran pred 11.06.2004 na “bolonjske” študijske programe UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2016/17

Nadaljevanje študija vpisanih študentov na študijski program “Hotelirstvo in turizem”, ki je bil akreditiran pred 11.06.2004 na “bolonjske” študijske programe UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2016/17

Delovna skupina MIZŠ za enotno delovanje VPIS je na svojem 1. sestanku dne 6. 9. 2016 obravnavala odprta vprašanja glede prehodov iz »starih« študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004 (in po 1. 1. 1994), v »bolonjske« študijske programe v 1. letnik oziroma po merilih za prehode v višji letnik v skladu z Merilih za prehode med študijskimi programi. V skladu z možnimi prehodi (objavljena tabela MIZŠ) vas obveščamo, da bodo na UP FTŠ Turistici možni prehodi na naslednji način:

  1. Vpis v 3. letnik na študijski program VS Management turističnih destinacij – izredni študij na lokaciji Ljubljana (za merila vpisa glej prilogo)
  2. Vpis v 1. letnik na študijske programe 1. stopnje – redni študij (za merila vpisa glej prilogo)
  3. Vpis v 1. letnik na študijski program 1. stopnje Management turističnih destinacij – izredni študij na lokaciji Ljubljana (za merila vpisj gleg prilogo)

Tretji prijavni rok za vpis na prosta razpisana vpisna mesta za študijsko leto 2016/2017 poteka od 1. do vključno 3. oktobra 2016 preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Priloga: nadaljevanje-studija-vpisanih-studentov-na-studijski-program2

Priloga: prehodi-med-starimi-in-novimi-stud-pogrami-priznavanje-na-mtd-in-kt

 


Iskanje