Pojasnilo Fakultete za turistične študije – Turistica v zvezi s člankom “Sužnji v slovenskih hotelih”

Pojasnilo Fakultete za turistične študije – Turistica v zvezi s člankom “Sužnji v slovenskih hotelih”

UP FTŠ Turistica je bila dne 14.8. 2016 v članku Luke Tetičkoviča “Sužnji v slovenskih hotelih”, Svet24.si, izpostavljena kot fakulteta, ki slovenskim hotelom posreduje tuje praktikante kot pocni delovno silo. Ogorčeni nad izkrivljeno resnico podajamo osvetlitev problematike in vlogo naše fakultete pri tem.

Z ogorčenjem in dopisom podpore Turistici so se takoj po objavi članka oglasili iz Sindikata gostinstva in turizma Slovenije, kjer so izpostavili: “Prav vaša Fakulteta je prva opozorila oz. se je odzvala na problematiko tujih  (srbskih) študentov v Sloveniji, zato kakršna koli izjava ali kritika na Turistico res ni primerna!”

UP FTŠ Turistica je dejansko že spomladi 2016 (od marca do maja – dokumentacija je arhivirana) opozarjala pristojne institucije, da se fakultete že drugo leto srečujejo s pozivi posameznih predstavnikov turističnega gospodarstva in vodstev tujih (v glavnem srbskih) šol, naj nastopajo kot posrednice v tripartitnih pogodbah med tujo fakulteto pošiljateljico, ki pošilja praktikante v Slovenijo, in slovenskim turističnim podjetjem, ki je zainteresirano za tuje praktikante. Univerza na Primorskem je takoj po opozorilu, da njena fakulteta dejansko nima nadzora nad tujimi praktikanti, poskrbela za prekinitev tovrstnih pogodb (dokumentacija je arhivirana).

V letu 2016 Turistica ni posredovala nobenega tujega praktikanta v slovenske hotele, ti pa so vseeno prihajali s pomočjo drugih posrednikov oziroma direktno v dogovoru s hoteli. Vodstvo Turistice se je dodatno – pri reševanju tega očitno širše slovenskega pojava – obrnilo na vse pristojne institucije, od ministrstev, ki pokrivajo resorje gospodarstva, šolstva in dela, na gostinska in turistična strokovna združenja, na združenje delodajalcev, na sindikate ter na druge turistične šole. »Kot najstarejši turistični fakulteti v Sloveniji nam je v interesu, da izobraževanje in delo v turizmu hodita z roko v roki, vendar nujno po poti trajnostnega razvoja – torej takega, ki upošteva ekonomski, ob njem pa tudi širši družbeni interes,« so zapisali v vabilu na strokovni posvet z naslovom »Tuji študenti-praktikanti v slovenskih turističnih podjetjih«, ki naj bi se odvil 19. maja ob 14.uri na Turistici. Strokovni posvet, s katerim je fakulteta želela spodbuditi k sistemskemu reševanju problema tujih praktikantov, je bil zaradi premajhnega odziva odpovedan.

Ob odpovedi posveta je vodstvo UP FTŠ Turistice dne 13.5.2016 pisno obvestilo pristojna ministrstva, združenja, sindikate, druge turistične šole, da je z letom 2016 zavrnila vsa pogodbena posredovanja tujih praktikantov slovenskim turističnim podjetjem. »Pri tem se nam ni zdela sporna sama ideja o mednarodnem pretoku praktikantov v turizmu, pač pa prakticirana izvedba ter vloga slovenskih šol v njej,« smo zapisali (dokumentacija je arhivirana).

Dne 17.8. je bil na Svet24.si na zahtevo Sindikata Mladi Plus že objavljen popravek članka “Sužnji v slovenskih hotelih”, ki je dostopen na http://svet24.si/clanek/novice/slovenija/57b5b2e8b1b23/pojasnilo-sindikata-mladi-plus-glede-navedb-v-clanku-suznji-v-slovenskih-hotelih .


Iskanje