KulTuristica: Izzivi in priložnosti lokalnega turističnega vodenja

KulTuristica: Izzivi in priložnosti lokalnega turističnega vodenja

Portorož, 31. 3. 2016 – Na UP Fakulteti za turistične študije – Turistica je v četrtek, 31. marca 2016, potekalo zanimivo omizje z naslovom »Izzivi in priložnosti lokalnega turističnega vodenja« v organizaciji Katedre za kulturni turizem in kulturno dediščino. Namen tega strokovnega srečanja je bilo spodbuditi k razmišljanju in razpravi o vlogah in pomenu lokalnih turističnih vodnikov v Sloveniji,  izobraževanju in licencah turističnih vodnikov, prispevku lokalnih vodnikov k trajnostnemu razvoju destinacije ter k vzpostavitvi stika z lokalnim prebivalstvom in razumevanju njihovih vrednot.

Nika Maca Buda z Združenja turističnih vodnikov Slovenije je izpostavila statusno vprašanje turističnih vodnikov na nacionalni in lokalni ravni ter predstavila nekatere predloge, ki naj bi v novem Zakonu o pospeševanju turizma urejali poklic turističnega vodnika. Dr. Anton Gosar, redni profesor v pokoju, je predstavil izobraževanje turističnih vodnikov za pridobitev državne licence pri Gospodarski zbornici Slovenije in poudaril pomen razgledanosti in resnicoljubnosti turističnega vodnika. Elena Šverko s Turističnega združenja Portorož, kjer vsako leto organizirajo izobraževanje in izpite za lokalne turistične vodnike vseh štirih obalnih občin, je poudarila pomen pristnega doživetja in zgodb pri ustvarjanju kakovostne izkušnje obiskovalca. Lokalna vodnica in interpretatorka narave Kristina Gorišek je poudarila, da dober turistični vodnik spodbudi obiskovalca, da doživi destinacijo z vsemi čutili in oblikuje odnos do kraja in lokalnega prebivalstva. Urška Križman Vižintin, iz turistične agencije in socialnega podjetja IstraTerra iz Kopra, je dodala, da je vloga  lokalnega vodnika tudi v vzpostavitvi stika obiskovalca z lokalnim prebivalstvom in dediščino kraja.

V živahni razpravi so udeleženci omizja opozorili na prakso turističnih vodnikov iz tujine, ki lahko neverodostojno vodijo po Sloveniji, saj jim trenutna zakonodaja to omogoča. Izpostavljen je bil odnos turističnega vodnika do lastne zgodovine in dediščine, ki je dodana vrednost kakovostnega in pristnega vodenja. Tega sodobne tehnologije kot so avdio vodniki in mobilne aplikacije pač ne morejo nadomestiti. Zato je omizje zaključilo, da je pred turističnimi vodniki še veliko izzivov in priložnosti.

Avtorici: Šarolta Godnič Vičič, Milka Sinkovič, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

Kulturistica

Vabilo najdete tukaj.


Iskanje