3. mednarodna konferenca “Tuji jeziki in turizem”

3. mednarodna konferenca “Tuji jeziki in turizem”

Kategorija: Splošno

1def_2-300x140 

Sveučilišče u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska

logggo 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, Slovenija

ostereich 

Fachhochschule Burgenland, Österreich

 

 

OBVESTILO O KONFERENCI

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite 3. mednarodne konference “Tuji jeziki in turizem”, ki bo tokrat potekala v Portorožu, na Fakulteti za turistične študije – Turistica Univerze na Primorskem, od  15. do 16. septembra 2016. 

Poučevanje tujega jezika v turizmu je lahko uspešno le takrat, ko sledimo trendom in izzivom na področju poučevanja tujega jezika stroke in potrebam turistične stroke. V ta namen želimo povezati raziskovalke in raziskovalce, predavateljice in predavatelje tujega jezika v turizmu ter predstavnice in predstavnike iz turističnega gospodarstva, da si izmenjamo sodobne pristope in metode uspešnega poučevanja tujih jezikov v turizmu za potrebe turističnega gospodarstva.

Vsebinska področja konference:

  • analiza potreb jezikov v turizmu;
  • didaktika poučevanja tujega jezika za turizem na visokošolskih inštitucijah (učna gradiva, kurikulum …);
  • pomen medkulturnega poučevanja za potrebe turizma;
  • prevajanje in pasti prevajanja;
  • interdisciplinarno poučevanje;
  • jezikovna politika;
  • ostale teme povezane s tujimi jeziki in njihova vloga v turizmu.

Jeziki konference: slovenščina, hrvaščina, angleščina ali nemščina.

Program konference:

conference-programme-2016_flt

MS_word_DOC_icon.svg Obrazec za registracijo

 

Kotizacija: 60

Kotizacija vključuje dvodnevni program konference, gradivo, prigrizke in kavo.

 

Plačilo kotizacije:

Prejemnik:  Sveučilišče u Rijeci,

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska

Naslov:  Primorska 42,p.p. 97, 51410 Opatija, Hrvaška

Banka: Privredna banka Zagreb

Naslov banke: Račkog 6, 10000 Zagreb, Hrvaška

SWIFT: PBZGHR2X

IBAN:  HR 78 2340 0091 5102 97167

 


Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na organizacijski odbor:

Marija Trdan Lavrenčič, UP Fakulteta za turistične študije-Turistica, Portorož, tel.:

05 6177075, e-naslov: marija.trdan@fts.upr.si

Milka Sinkovič, UP Fakulteta za turistične študije-Turistica, Portorož, tel.: 05 6177048,

e-naslov: milka.sinkovic@fts.upr.si

Brigita Bosnar Valković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

tel.: ++385 91 577 30 15, e-naslov: bbosval@fthm.hr

Nevenka Blažević, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, tel.:

++385 91 544 66 54, e-naslov: nevenkab@fthm.hr

Dolores Miškulin Čubrić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

tel.: ++385 95 900 89 95, e-naslov: doloresm@fthm.hr

Jadranka Škunca, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, tel.:

++385 91 425 66 35, e-naslov: jadranas@fthm.hr

Irena Zavrl, Fachhochschule Burgenland, e-naslov: Irena.Zavrl@fh-burgenland.at

 


Informacije o oddaji povzetka in prispevka ter navodila za pripravo prispevka so objavljeni na spletni strani konference: www.fthm.uniri.hr/flt2016.

 

Veselimo se ustvarjalnega srečanja z vami v Portorožu.

 

V imenu organizacijskega odbora vas pozdravljamo

Marija Trdan Lavrenčič

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož

Milka Sinkovič

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož

Brigita Bosnar-Valković

Sveučilišče u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu  i ugostiteljstvu, Opatija, Hrvatska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 


Iskanje