Zaključek študija – Hotelirstvo in turizem

Zaključek študija – Hotelirstvo in turizem

Zaključek študija po visokošolskem strokovnem programu Hotelirstvo in turizem do 30.09.2016

mark-41701 Vse informacije za študente, ki bodo zaključili študij po zgornjem programu, so dostopne na eUčilnicah-Moja Turisticamark-41701

Termini za diplomski praktikum, ki bo sestavljen iz teoretičnega (2 uri) in praktičnega dela (3 ure):

  • Radenci: 3.12. od 17. do 19. ure (teoretični del) in 16.12. ob 17. do 20. ure (praktični del) – prostori hotela Radin, Zdraviliško naselje 12, Radenci;
  • Portorož: 7.12. od 17. do 19. ure (teoretični del)  in 21.12.2015 ob 17. do 20. ure (praktični del)  – prostori sedeža FTŠ Turistica, Obala 11a, Portorož;
  • Ljubljana: 17.12. od 17. do 20. ure (teoretični del) in 23.12. ob 17. do 20. ure (praktični del) – prostori BF oddelka za živilsko tehnologijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Rok za prijavo je sreda,  02. 12. 2015, do 14. ure.

Prijava na diplomski praktikum bo dostopna na naslednji povezavi.

Pomembno!:
1.       Pred izvedbo priporočamo, da si preberete Priročnik za pisanje in oblikovanje pisnih izdelkov UP FTŠ Turistica.
2.       Razmisliti in pripraviti temo oziroma delovni naslov za zaključno delo.


Spoštovani študentke in študenti visokošolskega strokovnega študijskega programa Hotelirstvo in turizem,

obveščamo vas, da se bo 30. septembra 2016 vaš študijski program iztekel. Po tem datumu zaključek študija ne bo več možen.
UP Fakulteta za turistične študije – Turistica se je odločila, da študentom, ki so obtičali pred zaključkom študija omogoči, da v roku opravijo svoje obveznosti in diplomirajo.
V nadaljevanju navajamo pomembne napotke, ki vam bodo v pomoč pri uspešnem zaključku študija:
  1. Oddate vlogo za dokončanje študija po prekinitvi za več kot dve leti, v ŠIS-u ter jo natisnjeno in podpisano pošljete na fakulteto (lahko tudi skenirano na mail: referat@fts.upr.si). Več na naslednji povezavi.
  2. Za tiste, ki morate opraviti še izpite, so objavljeni dodatni izpitni roki izven rednih izpitnih obdobij in sicer v decembru 2015 ter marcu in aprilu 2016.
  3. Fakulteta bo v decembru organizirala Diplomski praktikum na študijski enotah, kjer se je program izvajal in sicer v Portorožu, Ljubljani in Radencih. Prijava na diplomski praktikum bo dostopna na naslednji povezavi. Na voljo vam je tudi e-učilnica Pisanje nalog na Turistici, v kateri med drugim najdete Priročnik za pisanje in oblikovanje pisnih izdelkov (v primeru težav se obrnite na podpora@fts.upr.si).
  4. Stroški opravljana izpitov, vlog ter zaključevanje študija fakulteta se obračunavajo po veljavnem ceniku za tekoče študijsko leto, ki si ga lahko ogledate na naslednji povezavi.
Za informacije smo vam na voljo v referatu za študentske zadeve:
tel. št. 05/617-70-27 ali 05/617-70-28,
vsak dan med 10. in 13. ter ob četrtkih med 15. in 17. uro.
Želimo vam uspešen zaključek študija ter vas v študijskem letu 2016/2017 vabimo k vpisu na 2. stopnjo študija programa Turizem, Dediščinski turizem ali Management trajnostnega razvoja.
Prodekanja za študijske zadeve UP FTŠ Turistica
Izr. prof. dr. Gordana Ivankovič

Iskanje