Objava prostih vpisnih mest za 3. prijavni rok

Objava prostih vpisnih mest za 3. prijavni rok

Objavljamo prosta vpisna mesta za prijave v 3. prijavnem roku za vpis v študijskem letu 2015/2016.

Tretji prijavni rok bo potekal med 1. in 5.oktobrom 2015. Kandidati svoje prijave oddajo elektronsko preko spletnega portala eVŠ.

V tretjem roku se lahko kandidati prijavijo na izredni študij, na redni študij pa le:
− kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
− kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal in
− študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili.
Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavno – sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu.

Prijav kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo obravnaval.

 

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica
Univerzitetni redni izredni
Turizem / /
Kulturni turizem 10 /
Visokošolski redni izredni
Management turističnih destinacij (Ljubljana) / 19
Management turističnih podjetij /

Iskanje