Obisk župana Indianapolisa

Obisk župana Indianapolisa

Piran, september 2015 – Ob 15. obletnici sodelovanja pobratenih mest Pirana in Indianapolisa (ZDA) nas je v sklopu uradnega obiska Pirana obiskal župan Indianapolisa Gregory Ballard.

Zaradi odličnega sodelovanja na področju izobraževanja med univerzo IUPUI in UP FTŠ Turistico se je udeležil tudi sestanka z vodstvom Turistice in dodatno podprl sodelovanje v projektu videokonferenčnih predavanj, ki študentom na inovativen način omogočajo izmenjavo izkušenj, pogledov in stališč s področja globalnega turizma.

Mednarodno sodelovanje med izobraževalnima institucijama, ki se je razvilo na osnovi projekta pobratenih mest Pirana in Indianapolisa je sprožilo idejo inovativnega izobraževanja študentov z vzpostavitvijo videokonferenčnih predavanj. Videokonferenčna predavanja omogočajo študij na daljavo in s tem dostopnost vsem, za določene vsebine, zainteresiranim študentom. Predavanja potekajo v angleškem jeziku, zato študentje neposredno izboljšujejo tudi znanje jezika.
Tudi v študijskem letu 2015/16 bosta IUPUI in UP FTŠ nadaljevali s sodelovanjem izvajanja videokonferenčnih predavanj vsebin globalnega turizma in izmenjave mednarodnih izkušenj med študenti.

 

Ballard Turistica 1

 

Ballard Turistica1

Foto: Slavica Tucakov, Občina Piran


Iskanje