CURRICULUM VITAE

 

 

doc. dr. Petra Zabukovec Baruca

Assistant professor, Ph.D

University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica,

Obala 11a, 6320 Portorož, Slovenia

E-mail: petra.zabukovec@fts.upr.si

Tel: + 386-41-822/311

 

 

Work experience
April 1998 – October 2010

September 2012- present

Her researching and teaching activities are based on more than ten years of professional experience in the hospitality industry. She managed the operations of public relations, marketing communications and quality management as Marketing & Communication Manager in the company Hoteli Bernardin d.d. Portorož.
October 2010 – present University of Primorska

Faculty of Tourism Studies – TURISTICA;

Senior lecturer/ Teaching assistant for subject: Communication in tourism, Marketing communication in tourism; Marketing in tourism, Tourist destination.

 

Education
2012/2017 – present University of Ljubljana,

Faculty of Social Science

Ph.D. of interdisciplinary doctoral programme in humanities and social science (Department of marketing communication)

 

2007 – 2009 University of Ljubljana

Faculty of Economics and Business

Master degree

(Department of Tourism)

 

1993/94 – 1998

 

University of Ljubljana,

Faculty of Social Science

Graduate Communications Studies and Marketing Communications

 

Personal bibliography

2010

1. ZABUKOVEC BARUCA, Petra. Analiza ključnih dejavnikov zadovoljstva gostov v izbrani hotelski skupini : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Zabukovec Baruca], 2010. III, 70 str., 7 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/zabukovec356-B.pdf. [COBISS.SI-ID 19231974]

2011

2. ZABUKOVEC BARUCA, Petra. Analiza ključnih dejavnikov vpliva na zadovoljstvo gostov v različnih kategorijah hotelov = Analysis of Key Factors Impact Guest Satisfaction in Different Categories of Hotels. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2011, letn. 57, št. 3/4, str. 16-23. [COBISS.SI-ID 10733340]

3. ZABUKOVEC BARUCA, Petra. Destination brand : [Vabljeno predavanje na University of Huelva – Spain, 6.-14. May 2011]. 2011. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1370846]

4. ZABUKOVEC BARUCA, Petra. Marketing & sales department in hotel : [Vabljeno predavanje na University of Huelva – Spain, 6.-14. May 2011]. 2011. 47 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1370590]

5. NEMEC RUDEŽ, Helena, ZABUKOVEC BARUCA, Petra. Trženje turističnih destinacij. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2011. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-04-2. [COBISS.SI-ID 258649600]

6. SEDMAK, Gorazd, NEMEC RUDEŽ, Helena, PODOVŠOVNIK, Eva, ZABUKOVEC BARUCA, Petra, KOCIPER, Tina, GRŽINIĆ, Nataša. Tržna raziskava o turistih v Portorožu, poletje 2011. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica, 2011. X, 87 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1336542]

7. ZABUKOVEC BARUCA, Petra, ČIVRE, Žana, PODOVŠOVNIK, Eva. Vpliv razlogov za izbiro hotela na zadovoljstvo gostov = The impact of reasons for choosing a hotel to guest satisfaction. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : solidarnost za socialni kapital : 3. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 20.-21. oktober 2011, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije. 2011, str. 229-230. [COBISS.SI-ID 1348830]

2012

8. ZABUKOVEC BARUCA, Petra, NEMEC RUDEŽ, Helena, PODOVŠOVNIK, Eva. Analiza konkurenčnosti turistične destinacije Portorož. Akademija MM : slovenska znanstvena revija za trženje, ISSN 1408-1652, 2012, letn. 11, [št.] 19, str. 13-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 1426142]

9. NEMEC RUDEŽ, Helena, ZABUKOVEC BARUCA, Petra. An empirical research on the ecological orientation of tourist to Portorož. V: WEBER, Irena (ur.), GODNIČ VIČIČ, Šarolta (ur.). Responsible tourism : book of abstracts. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica. 2012, str. 39. [COBISS.SI-ID 1486558]

10. ZABUKOVEC BARUCA, Petra, ČIVRE, Žana. How do guests choose a hotel?. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303, jun. 2012, year 5, no. 1, str. 75-84, tabele. [COBISS.SI-ID 1408478]

11. NEMEC RUDEŽ, Helena, ZABUKOVEC BARUCA, Petra, TOROŠ, Ivan, BREZOVEC, Aleksandra. How does the tourism industry use marketing agencies services, the case of Slovenia : vabljeno predavanje na 2nd Conference on strategic and creative marketing in tourism, 21-23 March, Bled, Slovenia. Bled, 2012. 4 f. [COBISS.SI-ID 1379550]

12. BREZOVEC, Aleksandra, ZABUKOVEC BARUCA, Petra, JANČIČ, Zlatko. Od odgovornega turista k trajnostni preobrazbi turističnega sistema. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2012, letn. 48, št. 9, str. 37-47. [COBISS.SI-ID 31763037]

13. ZABUKOVEC BARUCA, Petra, ČIVRE, Žana. Odnos med stopnjo zadovoljstva in zvestobo gostov v slovenskih hotelih = Relationship between the level of guest satisfaction and loyalty in Slovenians hotels. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Tiskana izd.], 2012, letn. 58, št. 1/2, str. 16-23, tabele. [COBISS.SI-ID 10975516]

14. SEDMAK, Gorazd, NEMEC RUDEŽ, Helena, PODOVŠOVNIK, Eva, ZABUKOVEC BARUCA, Petra, KOCIPER, Tina, GRŽINIĆ, Nataša. Raziskava med turisti v Portorožu v zimski sezoni. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica, 2012. II, 59 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1384414]

15. BREZOVEC, Aleksandra, NEMEC RUDEŽ, Helena, ZABUKOVEC BARUCA, Petra, TOROŠ, Ivan. Sodelovanje med marketinškimi organizacijami in turističnimi organizacijami v Sloveniji. Portorož: Fakulteta za turistične študije – Turistica, 2012. 19 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1384670]

2013

16. ČIVRE, Žana, ZABUKOVEC BARUCA, Petra. Ali je izbor počitnic predstavnikov generacije Y odraz njihovih vrednot? = Does the choice of holiday of members of Generation Y reflect their values?. V: Turizem, izobraževanje in management : soustvarjanje uspešne poslovne prihodnosti : 4. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 24.-25. oktober 2013, Portorož : zbornik povzetkov = proceedings. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2013, str. 45-46. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-54-0/index.html. [COBISS.SI-ID 1536369604]

17. ČIVRE, Žana, ZABUKOVEC BARUCA, Petra. Ali je izbor počitnic predstavnikov generacije Y odraz njihovih vrednot? = Does the choice of holiday of members of Generation Y reflect their values?. V: MUŠIČ, Katarina (ur.), KOCIPER, Tina (ur.), SIKOŠEK, Marijana (ur.). Turizem in management : na poti k uspešni poslovni prihodnosti : [večavtorska monografija : proceedings]. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2014, str. 71-80. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-79-3.pdf. [COBISS.SI-ID 1536639428]

18. NEMEC RUDEŽ, Helena, ZABUKOVEC BARUCA, Petra. An empirical research on the ecological orientation of low season visitors to Portorož. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303, jun. 2013, year 6, no. 1, str. 25-29, 82, tabele. [COBISS.SI-ID 1501406]

19. ČIVRE, Žana, KNEŽEVIĆ, Mladen, ZABUKOVEC BARUCA, Petra, FABJAN, Daša. Facial attractiveness and stereotypes of hotel guests : an experimental research. Tourism management, ISSN 0261-5177. [Print ed.], jun. 2013, vol. 36, str. 57-65. http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177/36, doi: 10.1016/j.tourman.2012.11.004. [COBISS.SI-ID 1438174]

2014

20. ZABUKOVEC BARUCA, Petra, BREZOVEC, Aleksandra. The responses of responsible tourists : limitations and gaps in prosocial consumer research. Academica turistica : tourism & innovation journal, ISSN 1855-3303, jun. 2014, year 7, no. 1, str. 23-33, 71-72. [COBISS.SI-ID 1536884164]

21. ZABUKOVEC BARUCA, Petra. The role of responsible awareness of tourists. The business review, Cambridge, ISSN 1553-5827, dec. 2014, vol. 22, no. , str. 190-195. [COBISS.SI-ID 1537255620]

2015

22. ZABUKOVEC BARUCA, Petra, JANČIČ, Zlatko. Soustvarjanje turistične izkušnje s potrošnikom. V: NEMEC RUDEŽ, Helena (ur.). Soustvarjanje v turizmu. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2015, str. 33-41. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-58-9/mobile/index.html#p=34. [COBISS.SI-ID 1538178244]

2017

23. ZABUKOVEC BARUCA, Petra, ČIVRE, Žana, FABJAN, Daša, MILOŠEVIĆ, Srđan, TOMKA, Dragica, KNEŽEVIĆ, Mladen. Omnia mea me cum porto = All that’s mine I carry with me. V: KNEŽEVIĆ, Mladen (ur.), BRUMEN, Boštjan (ur.), GORENAK, Mitja (ur.). Refugees travelling on a tourist road : Balkan refugee routes : a scientific monograph. Harlow: Pearson. cop. 2017, str. 90-118. [COBISS.SI-ID 2048185939]

24. ZABUKOVEC BARUCA, Petra. Vpliv odgovornosti potrošnikov na razvoj turističnih storitev : doktorska disertacija. Ljubljana: [P. Zabukovec Baruca], 2017. 307 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_zabukovec-baruca-petra.pdf. [COBISS.SI-ID 34994013]