Kratek življenjepis:

Irena Weber, sociologinja in antropologinja,  je docentka za področje družboslovnih in humanističnih znanosti v turizmu  na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA, Univerze na Primorskem. Diplomirala in magistrirala je s področja analitično raziskovalne sociologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Za diplomsko delo “Turizem kot družbeni fenomen” je prejela študentsko Prešernovo nagrado. Doktorirala je na oddelku za Sociologijo kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S štipendijo Britanskega sveta se je podiplomsko izobraževala na oddelku za Antropologijo, SOAS (School of Oriental and African Studies) Univerze v Londonu. Leta 2015 je bila gostujoča profesorica in raziskovalka na oddelku za Geografijo, SDSU (San Diego State University) v ZDA.

Je članica Katedre za kulturni turizem UP FTŠ Turistice.  Njena raziskovalna področja so antropologija in sociologija turizma, Mediteran, kulturna dediščina, kulturna mobilnost, antropologija prostora, kulinarični turizem, filmski in literarni turizem, kvalitativna metodologija, študije otroštva, umetnost in turizem. Je avtorica dveh monografij s področja antropologije turizma ter strokovnih in znanstvenih člankov, ki so bili med drugim objavljeni v revijah Anthropological notebooks, Teorija in praksa, Annales, Časopis za kritiko znanosti. Terenske raziskave je opravljala v Srednji Ameriki, ZDA, JV Aziji, Istri in v Črni Gori.

 

Short bionote:

Irena Weber, sociologist and anthropologist,  is an assistant professor of social sciences and humanities in tourism at the Faculty of tourism studies – TURISTICA, University of Primorska. Graduated and acquired MA at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, Department of Sociology,  and received a student national Prešeren award for graduation work “Tourism as social phenomenon”. Received Ph.D. at Faculty of Arts, University of Ljubljana, Department of Sociology of Culture. With British Council Grant did a non-degree postgraduate research at SOAS, University of London, Department of Anthropology. In 2015, she was a visiting scholar at San Diego State University (USA), Department of Geography.

She is a member of a Department of Cultural tourism. Her research interest include anthropology and sociology of tourism, Mediterranean, cultural heritage, cultural mobility, anthropology of space, culinary tourism, film and literary tourism, qualitative methodology, childhood studies, art and tourism. She is the author of two monographs on anthropology of tourism and several scientific articles published in Anthropological notebooks, Teorija in praksa, Annales, Časopis za kritiko znanosti. She has conducted fieldwork in Central America, USA, SE Asia, Istria and Montenegro.