Kratek življenjepis:

Maja Trošt je asistentka na Fakulteti za turistične študije – Turistica in doktorska študentka na Fakulteti za management v Kopru. Prvo in drugo stopnjo študija je zaključila na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pred zaposlitvijo na Fakulteti za turistične študije – Turistica, je bila zaposlena kot mlada raziskovalka na Fakulteti za management ter kot svetovalka na Ministrstvu za finance. Raziskovalno se ukvarja z različnimi področji kot so izvozno-uvozna usmerjenost gospodarstva, gospodarska rast in plače ter z večdimenzionalnostjo revščine.

English Bionote:

Maja Trošt is an assistant at the Faculty of Tourism Studies – Turistica and a doctoral student at the Faculty of Management in Koper. She finished first and second Bologna level at the Faculty of Economics Ljubljana. Before she starts working at Faculty of Tourism Studies – Turistica, she worked as a Young Researcher at Faculty of Management and as a consultant at Ministry of Finance. In her research she deals with different areas such as export-import orientation of the economy, economic growth, wages and with multidimensionality of poverty.