Kratek življenjepis:

Metod Šuligoj je na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA, Univerza na Primorskem, zaposlen kot izredni profesor. Svojo profesionalno pot je začel v družbi HIT, d.d., Nova Gorica, kjer je napredoval v direktorja hotela in nato v vodjo projektov. Leta 2009 je postal doktor družboslovnih ved – managementa. Njegova raziskovalna področja so management v turizmu ter posebne oblike turizma (še posebej temni turizem) . Je avtor številnih znastvenih in strokovnih člankov. Raziskovalno in pedagoško delo naslanja na več kot deset-letne izkušnje v hotelirstvu. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je dr. Metod Šuligoj še ocenjevalec nastanitvenih obratov v Sloveniji,  ocenjevalec po metodologiji EFQM in sodni izvedenec za turizem-gostinsko dejavnost in kakovost.

 

English Bionote:

Šuligoj Metod is an associate professor at the Faculty of Tourism Studies Portorož, University of Primorska. He started his professional career in the company HIT, d.d. Nova Gorica, where he was promoted to hotel manager and later to project manager. He obtained his PhD degree from the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana in 2009. His main research interests include management in tourism industry and special interests tourism (especially dark tourism). Researching and teaching  activities of Metod Šuligoj, PhD,  are based on more than ten years of experience in the hotel industry. In addition to research and teaching activities, he is also an Accommodation assessor, an EFQM Excellence Assessor in Slovenia and an Experts witness in the field of hospitality industry and quality.