Info za študente

VPIS 2016/2017 

slika PDH UP ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2016/2017
slika PDH UP GRAFIČNI ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2016/2017

slika PDH 1. prijava VPIS na dodiplomski študij 2016/2017
slika PDH 2. prijava VPIS na dodiplomski študij 2016/2017
slika PDH 3. prijava VPIS na dodiplomski študij 2016/2017
slika PDH VPIS na magistrski študij 2016/2017
slika PDH VPIS  na doktorski študij 2016/2017
slika PDH Napredovanje po veljavnih študijskih programih
slika PDH Vpis v 2. in 3.letnik po merilih za prehode 2016/2017
slika PDH Vpis v višji letnik in absolventski staž 2016/2017
slika PDH Zasedanje komisije za študentske zadeve in vpisi na osnovi sklepa komisije
slika PDH Navodila za vpis 2016/2017
slika PDH Povzetek pogojev in pravil za vpis
slika PDH Splošna navodila za ŠIS
slika PDH Cenik za študijsko leto 2016/2017
slika PDH Splošni pogoji izvedbe študija v študijskem letu 2016/2017

slika PDHIZVAJANJE IZBIRNIH PREDMETOV IN MODULOV 2016/2017

slika PDHIZJAVE O PLAČILU ŠOLNIN 2016/2017

ŠIS - Študentski informacijski sistem

Povezava do sistema ŠIS

 

 

VPIS 2015/2016

slika PDH Vpis 1. letnik 2015/2016
slika PDH Vpis v višji letnik in absolventski staž 2015/2016
slika PDH Vpis po merilih za prehode (2. in 3. letnik) 2015/2016
slika PDH Navodila za vpis 2015/2016
slika PDH Splošna Navodila ŠIS
slika PDH  Visokošolsko prijavno-informacijska služba UP
slika PDH Povzetek pogojev in pravil pri vpisu v višji letnik 2015/2016
slika PDH Razpored vpisov in zasedanje komisij 2015/2016
slika PDH Študijski koledar 2015/16 (Grafični prikaz ŠK 2015/2016)
slika PDH Cenik za študijsko leto 2015/2016
slika PDH Splošni pogoji poslovanja 2015/2016

 

slika PDH IZVAJANJE IZBIRNIH PREDMETOV IN MODULOV 2015/2016
slika PDH IZJAVE O PLAČILU ŠOLNIN 2015/2016

slika PDH 
Navodila pri izpolnjevanju vpisnega lista pri izbirnih predmetih na MAG-D