Info za študente

VPIS 2018/19

 UP ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA LETO 2018/19

 Študijski koledar 2018/19 – UP FTŠ Turistica

 Sklep – Študijski koledar UP FTŠ Turistice 2018/19

Obvestilo o VPISU na dodiplomski študij 2018/2019

Obvestilo o VPISU na dodiplomski študij 2018/2019

Obvestilo o VPISU na magistrski študij 2018/2019

Obvestilo o VPISU na doktorski študij 2018/2019

Napredovanje po veljavnih študijskih programih

Obvestilo o VPISU v 2. in 3. letnik po merilih za prehode 2018/2019

Obvestilo o VPISU v višji letnik in absolventski staž 2018/2019

Zasedanje komisije za študentske zadeve in vpisi na osnovi sklepa komisije

Splošna navodila za ŠIS

Splošni pogoji izvedbe študija v študijskem letu 2018-2019 na UP FTŠ Turistici (bo objavljeno v kratkem)

Ceniki za studijsko leto 2018-2019 (bo objavljeno v kratkem)

 

IZVAJANJE IZBIRNIH PREDMETOV IN MODULOV 2018/2019 (bo objavljeno v kratkem)

IZJAVE O PLAČILU ŠOLNIN 2018/2019 (bo objavljeno v kratkem)

Povezava do sistema ŠIS


VPIS 2017/2018

UP STUDIJSKI-KOLEDAR-2017-18

Študijski koledar_2017-18 – UP FTŠ Turistica

Sklep – Študijski koledar FTŠ 17-18

1. prijava VPIS na dodiplomski študij 2017/2018

2. prijava VPIS na dodiplomski študij 2017/2018

 VPIS na magistrski študij 2017/2018

VPIS na doktorski študij 2017/2018

 Napredovanje po veljavnih študijskih programih

Vpis v 2. in 3.letnik po merilih za prehode 2017/2018

Vpis v višji letnik in absolventski staž 2017/2018

Zasedanje komisije za študentske zadeve in vpisi na osnovi sklepa komisije

 Navodila za vpis 2017/2018

Splošna navodila za ŠIS

Splošni pogoji izvedbe študija v študijskem letu 2017-2018 na UP FTŠ Turistici

Cenik za studijsko leto 2017-2018

 

IZVAJANJE IZBIRNIH PREDMETOV IN MODULOV 2017/2018

IZJAVE O PLAČILU ŠOLNIN 2017/2018

Povezava do sistema ŠIS

 VPIS 2016/2017 

slika PDH UP ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2016/2017
slika PDH UP GRAFIČNI ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2016/2017

slika PDH 1. prijava VPIS na dodiplomski študij 2016/2017
slika PDH 2. prijava VPIS na dodiplomski študij 2016/2017
slika PDH 3. prijava VPIS na dodiplomski študij 2016/2017
slika PDH VPIS na magistrski študij 2016/2017
slika PDH VPIS  na doktorski študij 2016/2017
slika PDH Napredovanje po veljavnih študijskih programih
slika PDH Vpis v 2. in 3.letnik po merilih za prehode 2016/2017
slika PDH Vpis v višji letnik in absolventski staž 2016/2017
slika PDH Zasedanje komisije za študentske zadeve in vpisi na osnovi sklepa komisije
slika PDH Navodila za vpis 2016/2017
slika PDH Povzetek pogojev in pravil za vpis
slika PDH Splošna navodila za ŠIS
slika PDH Cenik za študijsko leto 2016/2017
slika PDH Splošni pogoji izvedbe študija v študijskem letu 2016/2017

slika PDHIZVAJANJE IZBIRNIH PREDMETOV IN MODULOV 2016/2017

slika PDHIZJAVE O PLAČILU ŠOLNIN 2016/2017