Dodiplomski študij

Vas zanima študij v prijetnem mediteranskem okolju, kjer je turizem del vsakdana?

 

Na UP FTŠ Turistici ponujamo univerzitetna študijska programa:

Turizem (UN)
Več informacij o študijskem programu najdete tukaj.
Predmetnik najdete tukaj.

Kulturni turizem (UN)
Več informacij o študijskem programu najdete tukaj.
Predmetnik najdete tukaj.


Ponujamo tudi visokošolska strokovna programa:

Management turističnih destinacij (VŠ)
Več informacij o študijskem programu najdete tukaj.
Predmetnik najdete tukaj.

Management turističnih podjetij (VŠ)
Več informacij o študijskem programu najdete tukaj.
Predmetnik najdete tukaj.

Od študijskega leta 2017/18 dalje pa ponujamo tudi študijski program v angleškem jeziku:

Tourism Enterprise Management 
Več informacij o študijskem programu najdete: tukaj.
Predmetnik najdete: tukaj.

Vodnik po študijskih programih 1. stopnje

Vodnik po študijskih programih 1. stopnje


Kakšno predznanje tujih jezikov moram imeti za vpis na Turistico?

MANAGEMENT TURISTIČNIH DESTINACIJ
2. tuji jezik
Kot 2. tuji jezik lahko izberete med italijanščino in nemščino, ki se izvajata na nižji nadaljevalni ravni (raven A1-A2). Potrebno je srednješolsko predznanje izbranega jezika (vsaj 3 leta) oz. drugje pridobljeno znanje, ki ustreza zahtevani ravni.

MANAGEMENT TURISTIČNIH PODJETIJ
2. tuji jezik
Kot 2. tuji jezik lahko izberete med italijanščino in nemščino, ki se izvajata na nižji nadaljevalni ravni (raven A1-A2). Potrebno je srednješolsko predznanje izbranega jezika (vsaj 3 leta) oz. drugje pridobljeno znanje, ki ustreza zahtevani ravni.

TURIZEM (UNI)
2. tuji jezik
Kot 2. tuji jezik lahko izberete med italijanščino in nemščino, ki se izvajata na začetni ravni. Predznanje izbranega jezika ni potrebno.

KULTURNI TURIZEM (UNI)
2. tuji jezik
Kot 2. tuji jezik lahko izberete med italijanščino in nemščino, ki se izvajata na nadaljevalni ravni (raven A2-B1). Potrebno je srednješolsko predznanje izbranega jezika oz. drugje pridobljeno znanje, ki ustreza zahtevani ravni.

V primeru izkazanega zanimanja in zadostnega števila prijavljenih študentov bomo proti plačilu organizirali uvajalne tečaje tujih jezikov. Za podrobnejše informacije se obrnite na predavateljice jezikov.


Izbirnost med članicami UP

Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom  ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti.

Več informacij tukaj.

sive_celice

Živa Kirbiš, dodiplomska študentka in članica Študentskega sveta

Študenti o nas

“Vstopiti v svet turizma skozi vrata Turistice je vsekakor dobra poteza. Sama sem se za to fakulteto odločila predvsem zaradi možnosti, ki jih ponuja v smislu mednarodnih izmenjav, tako študijskih kot za opravljanje prakse. Ko pa sem začela obiskovati fakulteto, me je najbolj razveselilo dejstvo, da nas ta ažurno obvešča o projektih, na katere se lahko prijavimo in se tako naučimo veliko novega, še posebno o organizaciji raznih dogodkov. Seveda pa to ne gre brez samoiniciative in delovne pripravljenosti. Poleg vsega tega pa fakulteta ponuja tudi razvoj osebnih ambicij, še posebej takšnih s podjetniško noto. Vsak ima možnost, da se izkaže in je opažen s strani profesorjev pa tudi širše ter tako svojo karierno pot prične ustvarjati že tekom študija. UP FTŠ Turistico priporočam vsakemu, ki si poleg diplome želi pridobiti še mnogo praktičnih veščin ter z njimi konkurirati na trgu dela.”