Bodoči študent

VPIS 2018/2019

Razpis za vpis na dodiplomski študij:

RAZPIS ZA VPIS – UP FTŠ Turistica

Celoten razpis najdete: tukaj.

Število vpisnih mest na 1. stopnji za študijsko leto 2018/2019 najdete: tukaj.  

Pojasnilo diplomanti in vzporedni ter šolnina (2.6.2017)

Vstop v spletni portal eVŠ  prijava za vpis

Povezana na spletno stran UP (prijava in vpis)

Razpis za vpis na podiplomski študij:

Razpis za vpis bo objavljen konec marca 2018.

Vstop v spletni portal eVŠ  prijava za vpis

 

Doktorski študij:

Razpis za vpis bo objavljen konec marca 2018.

 

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17)

Vstop v spletni portal eVŠ  prijava za vpis

Več informacij o dodiplomskih študijskih programih: tukaj.
Več informacij o podiplomskih študijskih programih: tukaj

Informativne brošure


Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistico!
Postani UP
Postani UP!

 

Lokacije študija  na Tursitici: tukaj.

Kje bom bival v času študija?

Za vsa odprta vprašanja so vam na razpolago Študentski domovi Univerze na Primorskem, kjer boste dobili dodatne informacije o razpisu ter možnostih nastanitve.

Več o Študentskem domu Portorož: tukaj.

Univerza na Primorskem Študentski domovi
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
tel: +386 5 61175 07

info@sd.upr.si
Spletna stran: http://www.sd.upr.si


Šolnine in prispevki za študij po študijskih programih*

Šolnine in prispevki za študij so določeni v ceniku Univerze na Primorskem, ki ga za posamezno študijsko leto potrdi Upravni odbor Univerze na Primorskem. Šolnine in prispevki za študij so sprejeti skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze na Primorskem ter Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu. Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij, ki obsegajo vpisne stroške in druge s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu opredeljene stroške (kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno).
Šolnina za posamezni študijski program Univerze na Primorskem in prispevki za študij so natančneje opredeljeni v cenikih članic, ki so objavljeni na spletnih straneh članic. Ceniki članic so usklajeni s cenikom Univerze na Primorskem.

*Za novo študijsko leto 2018/19 bo cenik objavljen konec julija 2018. 

Več informacij: tukaj.