Bodoči študent

VPIS 2019/20

Razpis za vpis na dodiplomski študij:

RAZPIS ZA VPIS – UP FTŠ Turistica

Razpis za vpis najdete tukaj: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Prijava za vpis: http://portal.evs.gov.si/

Število vpisnih mest na 1. stopnji za študijsko leto 2019/2020 najdete: tukaj.

Prijavni roki (Državljani Slovenije in EU)

PRIJAVNI ROK VPIS***
1. prijavni rok: od 12. 2. do 18. 3. 2019 od 26. 7. do 16. 8. 2019
2. prijavni rok: od 22. 8. do 29. 8. 2019* od 25. 9. do 30. 9. 2019
Zapolnitev mest:**
od 25. in 26. 9. 2018 do 12. ure
od. 27. do 30. 9. 2019

*Prosta mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 21. 8. 2019.
** Prosta mesta za zapolnitev mest bodo objavljena 25. 9. 2019.
***Kandidati bodo o datumih vpisa pisno ali elektronsko obveščeni.

Pojasnilo za diplomante in kandidate za vzporedni študij v zvezi s plačilom šolnine (2.6.2017)

Ceniki za študijsko leto 2018/2019
* Cenik za študijsko leto 2019/20 bo objavljen predvidoma v juniju 2019. 

Več informacij glede prijave na razpis in vpis v študijskem letu 2019/20 bo pravočasno objavljenih na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem na naslednji povezavi: www.upr.si/sl/studij/vpis-up in na povezavi: Prijava in vpis. 

E-naslov: vpis@upr.si
Telefon: 05/611-76-30 ali 05/611-76-31

Lahko pa se obrnete tudi na Referat za študentske zadeve na naši fakulteti, in sicer na referat@fts.upr.si ali 05/617-70-28.

Razpis za vpis na magistrski študij 2018/19:

RAZPIS ZA VPIS
V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Uvodni del razpisa za vpis v študijske programe 2. stopnje: tukaj

Seznam študijskih programov s številom vpisnih mest v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 2018/2019: tukaj.

Vstop v spletni portal eVŠ  prijava za vpis.

Več informacij in seznam prostih mest najdete: tukaj.

Prijavni roki: tukaj.

Ceniki za študijsko leto 2018/2019

Razpis za vpis na doktorski študij 2018/19:

 RAZPIS ZA VPIS
V PODIPLOMSKE DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3.
STOPNJE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Uvodni del razpisa za vpis v študijske programe 3. stopnje: tukaj

Seznam doktorskih študijskih programov s številom vpisnih mest za študijsko leto 2018/2019: tukaj.

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17)

Vstop v spletni portal eVŠ  prijava za vpis

Več informacij in seznam prostih mest najdete: tukaj.

Prijavni roki: tukaj.

Ceniki za študijsko leto 2018/2019

 Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2018/2019 


Informativne brošure

Več informacij o dodiplomskih študijskih programih: tukaj.
Več informacij o podiplomskih študijskih programih: tukaj


Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistico!
Postani UP
Postani UP!

 

Lokacije študija  na Turistici: tukaj.

Kje bom bival v času študija?

Za vsa odprta vprašanja so vam na razpolago Študentski domovi Univerze na Primorskem, kjer boste dobili dodatne informacije o razpisu ter možnostih nastanitve.

Več o Študentskem domu Portorož: tukaj.

Univerza na Primorskem Študentski domovi
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
tel: +386 5 61175 07

info@sd.upr.si
Spletna stran: http://www.sd.upr.si


Šolnine in prispevki za študij po študijskih programih*

Šolnine in prispevki za študij so določeni v ceniku Univerze na Primorskem, ki ga za posamezno študijsko leto potrdi Upravni odbor Univerze na Primorskem. Šolnine in prispevki za študij so sprejeti skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze na Primorskem ter Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu. Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij, ki obsegajo vpisne stroške in druge s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu opredeljene stroške (kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno).
Šolnina za posamezni študijski program Univerze na Primorskem in prispevki za študij so natančneje opredeljeni v cenikih članic, ki so objavljeni na spletnih straneh članic. Ceniki članic so usklajeni s cenikom Univerze na Primorskem.

Ceniki za študijsko leto 2018/2019

Več informacij: tukaj.