Bodoči študent

VPIS 2017/2018

Prijava na dodiplomski študij:

Razpis za VPIS v dodiplomske studijske programe 1. stopnje UP FTS Turistice


Razpis za vpis

Rokovnik za vpis Slovencev brez slovenskega drzavljanstva in tujcev v 1. letnik dodiplomskih studijskih programov

Vstop v spletni portal eVŠ  prijava za vpis

Povezana na speltno stran UP (prijava in vpis)

Več informacij o dodiplomskih študijskih programih najdete tukaj.

Več informacij o podiplomskih študijskih programih najdete tukaj

Informativne brošure


Vodnik po študijskih programih 1. stopnje
Vodnik po študijskih programih 1. stopnje

platnica brošura podipl
Vodnik po študijskih programih 2. in 3. stopnje

Postani UP
Postani UP!
 

Dobrodošli v Portorožu, dobrodošli na Turistico!

Za lokacije študija UP FTŠ Turistice klikni tukaj

Kje bom bival v času študija?

Za vsa odprta vprašanja so vam na razpolago Študentski domovi Univerze na Primorskem, kjer boste dobili dodatne informacije o razpisu ter možnostih nastanitve.

Univerza na Primorskem Študentski domovi
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
tel: +386 5 61175 07

info@sd.upr.si
Spletna stran: http://www.sd.upr.si


Šolnine in prispevki za študij po študijskih programih

Šolnine in prispevki za študij so določeni v ceniku Univerze na Primorskem, ki ga za posamezno študijsko leto potrdi Upravni odbor Univerze na Primorskem. Šolnine in prispevki za študij so sprejeti skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze na Primorskem ter Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu. Poleg šolnine plačujejo študenti tudi prispevke za študij, ki obsegajo vpisne stroške in druge s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v visokem šolstvu opredeljene stroške (kot na primer: četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri istem predmetu; diferencialni in komisijski izpit; stroški izdaje raznih potrdil, sklepov, stroški vodenja posebnih postopkov in izdaje listin na podlagi teh postopkov in podobno).
Šolnina za posamezni študijski program Univerze na Primorskem in prispevki za študij so natančneje opredeljeni v cenikih članic, ki so objavljeni na spletnih straneh članic. Ceniki članic so usklajeni s cenikom Univerze na Primorskem.

Več informacij: tukaj.