Alumni klub

Alumni klub Turistice je samostojno, prostovoljno in neprofitno združenje diplomantov fakultete z namenom strokovnega sodelovanja in pomoči pri uveljavljanju fakultete ter vzpostavljanje povezovanja fakultete s svojimi diplomanti. Preko Alumni kluba Turistice diplomanti fakultete vzdržujejo stike, gradijo poslovne in socialne mreže, izboljšujejo položaj članov klubov na trgu dela, s svojim znanjem in z izkušnjami prispevajo in podpirajo razvoj fakultete, na kateri so diplomirali, skrbijo za pretok novih znanj in spoznanj ter prispevajo k razvoju ožjega in širšega poslovnega in družbenega okolja. S svojim delovanjem prispevajo h kakovosti in ugledu diplome svoje institucije.

Osnovne dejavnosti kluba:
– vzpostavitev poslovne in socialne mreže,
– seznanjanje z novicami in publikacijami fakultete,
– skrb za prenos novih znanj,
– aktivno sodelovanje na dogodkih fakultete in podpora razvoju fakultete,
– ustanovitev namenske fundacije.

Članstvo v klubu je brezplačno.

Pristopno izjavo najdete: tukaj.

prenos Povezava do Facebook skupine Alumni kluba UP FTŠ Turistice

 

podelitev diplom (Large)