Kratek življenjepis:

Ljudmila Sinkovič je lektorica nemškega jezika na Fakulteti za turistične študije Portorož – Turistica Univerza na Primorskem. Njena raziskovalna področja so poučevanje nemškega jezika, medkulturna komunikacija in kompetenca, jezik oglaševanja turističnih promocijskih besedil ter interpretacija dediščine. Je avtorica strokovnih in znanstvenih prispevkov ter zbirke vaj za besedišče v turizmu in študijskega gradiva. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela se ukvarja s prevajanjem turističnih promocijskih besedil.

 

English Bionote:

Ljudmila Sinkovič is a lecturer of German at the Faculty of Tourism Studies-Turistica, University of Primorska in Portorož. Her research interests include teaching German as a foreign language, intercultural communication and competence, the language of tourism advertising and heritage interpretation. She is author of a vocabulary workbook for tourism. Apart from research and teaching she is also involved in translation of tourism texts.