Življenjepis

Marija Rok je višja predavateljica na Fakulteti za turistične študije – Turistica Portorož, magistrica managementa, opravila je tudi specializacijo iz managementa v izbraževanju.  Na fakulteti je zaposlena od leta 1996. Je nosilka predmetov Strokovna praksa na strokovnih programih 1.stopnje. Poleg pedagoškega dela je raziskovalno aktivna na področju izobraževanja in usposabljanja za turizem, vseživljenjskega učenja, mednarodne mobilnosti, priznavanja neformalnega in izkustvenega učenja, trga dela in managementa raznolikosti. Sodelovala je v različnih projektnih skupinah s področja turizma in HR, med drugim v nacionalnem projektu »Sodoben model upravljanja s človeškimi viri za področje turizma«, v okviru CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. V sistemu certificiranja NPK je aktivna kot svetovalka, ocenjevalka in raziskovalka za področje turizem in gostinstvo.

Področja raziskovanja: trg dela, zaposljivost, management raznolikosti, izobraževanje in usposabljanje za turizem, vseživljenjsko učenje, priznavanje neformalnega in izkustvenega učenja.

 

 

English Bionote:

Marija Rok is a senior lecturer at Turistica – Faculty of Tourism Studies and holds a M.Sc. in Management awarded by the Faculty of Management Koper where she also completed a specialization in Management in Education. She teaches courses at the undergraduate professional level (Ist Bologna level) concerning students` employability competencies and practical training. Apart from her pedagogical and research work, she also takes part in project groups comprising tourism and HR, e.g. national project »Establishing a contemporary model of HR management for the tourism industry« within the Target research programme Competitiveness of Slovenia 2006 – 2013.

Her main points of interest in academic and applied research are: labour market, employability, diversity management, studies of tourism, lifelong learning, recognition of non-formal and informal learning. She is also active in the system of assessing and accrediting NVQ as a researcher, counsellor and commission member for qualifications in the tourism and hospitality industry.