Academica Turistica

Academica Turistica je mednarodna interdisciplinarna strokovno-znanstvena revija, ki izhaja dvakrat letno. Namenjena je širitvi znanj s področja turizma ter obravnavi inovacij iz znanstvenega vidika. Poleg raziskovalnih člankov o turizmu, revija objavlja tudi prispevke o inovacijah v turizmu, ocene knjige in konferenčna poročila. Dobrodošli so tako teoretični kot aplikativni prispevki, avtorji pa uporabljajo raznorazne kvantitativne ter kvalitativne raziskovalne metode.

Glavni urednik revije je dr. Gorazd Sedmak. Revija ima mednarodni uredniški odbor.
Academica Turistica izhaja dvakrat na leto v skupnem obsegu letnika nad 200 strani.

Revija je uvrščena v mednarodne bibliografske baze podatkov, revij in založb, in sicer:
– ECONPapers,
– C.I.R.E.T. Zurich, CH,
– C.A.B. International, Wallingford, Oxford, UK.

Spletna stran: Academica Turistica

Bralci in avtorji se lahko za več informacij obrnejo na e-pošto: academica@fts.upr.si.

Tukaj se lahko naročite na novice o novih izdajah in pozivih.

ACADEMICA 2    academica slika