KRATEK ŽIVLJENJEPIS:

dr. Eva Podovšovnik je doktorski študij na Fakulteti za družbene vede (Univerza v Ljubljani) uspešno zaključila leta 2007 s področja sociologije in metodologije tehnološkega izobraževanja.

Po opravljeni diplomi se je zaposlila na Srednji ekonomski in družboslovni šoli Koper kot profesorica računalništva. Ta poklic je opravljala od septembra 1998 do avgusta 2000. Oktobra 1998 je pričela s sodelovanjem na Visoki šoli za management v Kopru. Januarja 2001 se je  zaposlila na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper kot mlada raziskovalka. Na omenjenem središču je bila zaposlena do marca 2005. Oktobra 2002 je pričela samostojno voditi vaje na Fakulteti za humanistiko (Univerza na Primorskem).  Na tej fakulteti je bila zaposlena do septembra 2005. Maja 2005 se je zaposlila v raziskovalni agenciji Cati (sedaj Valicon), kjer je opravljala delo SPSS analitika. Tam je bila zaposlena do septembra 2008. Oktobra 2008 je  na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pridobila status zasebne raziskovalke. Februarja 2010 se je odločila za spremembo dejavnosti in se zaposlila kot samostojna podjetnica. Od februarja 2011 ja zaposlena na Fakulteti za turistične študije kot docentka. Poučuje predmete Analiza in kvantitativne ter kvalitativne metode, Socialne mreže v turizmu ter Metodologija raziskovanja v turizmu, tako na 1., 2. kot tudi na 3. stopnji.

 

SHORT BIONOTE:

dr. Eva Podovšovnik successfully completed her doctoral degree at the Faculty of Social Sciences (University of Ljubljana) in 2007. Her area of doctoral degree dissertation is sociology and methodology of technological education.

After she has succesfully completed her undergraduate studies she started to work as a professor of computer science at the High school of economics and social sciences in Koper (from September 1998 up to August 2000). In October 1998 she started to work as a teacher assistant at the College for Management. In January 2001 she started to work as a young researcher at the Science and Research Centre in Koper. (up to March 2005). In October 2002 she started to work as a teacher assistant at the Faculty for Human Sciences in Koper (up to September 2005). In May 2005 she started to work at a research company Cati (now Valicon), working as a SPSS analyst (up to September 2008). In October 2008 she obtained the status of a private researchers. Since February 2011 she is working as an assistant professor at the Faculty for Tourism Studies. She teaches Statistical analysis, Social Network analysis and Research Methodology on the undergraduate and postgraduate level.