Tanja Planinc je predavateljica in asistentka za področje poslovno organizacijskih znanosti na Fakulteti za turistične študije Portorož – TURISTICA Univerza na Primorskem.

Področje delovanja:
– osnove računovodstva v turizmu
– poslovne finance
– ekonomika turizma

English Bionote:

Tanja Planinc is a lecturer and assistant of organizational science business area at the Faculty of Tourism Studies Portoroz – TURISTICA, University of Primorska.

Field of work:
– basics of accounting in tourism
– business finance
– tourism economics